Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

David O. Kronlid

David O. Kronlid är docent i etik och lektor i didaktik vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen är utbildning och hållbar utveckling, miljöetik och klimathälsa. Han arbetar som vetenskaplig ledare vid Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) och är även sakkunnig för EU:s forskningsprogram Horizon 2020.

Skolans värdegrund 2.0

 

Skolans värdegrund 2.0 driver författaren argumentet att skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför dominerande för det etiska arbetet i skolan. På grund av sin inneboende stelhet är modellen inte ultimat varken för dagens samhälle eller dagens skola. Boken vänder sig främst till lärarutbildare, lärare och lärarstudenter. 

Läs mer