Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ulla-Carin Hedin

Ulla-Carin Hedin är docent vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

När man måste säga ifrån POD

När man måste säga ifrån presenterar den första svenska studien om whistleblowing inom människovårdande organisationer. O­fta är det personer med lång yrkeserfarenhet och stark ansvarskänsla som tar på sig den otacksamma rollen som kritiker. Men istället för att få uppskattning, utsätts de inte sällan för repressalier och tvingas bort från arbetet.

Läs mer