Nils Etzler

Gymnasiearbetet - en handbok SA, EK & HU

En praktisk handbok som stöttar eleven genom hela gymnasiearbetet. Eleven får hjälp att planera och genomföra sitt gymnasiearbete genom övningar, goda exempel och språkligt stöd. 

 

Läs mer