Gymnasiearbetet - en handbok

För samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet och ekonomiprogrammet

En praktisk handbok som stöttar eleven genom hela gymnasiearbetet. Eleven får hjälp att planera och genomföra sitt gymnasiearbete genom övningar, goda exempel och språkligt stöd. 

 

Tryckta läromedel

Gymnasiearbetet - en handbok
Häftad 143 sidor. 2017-03-31. ISBN 9789127445635
149 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Gymnasiearbetet - en handbok Digital
Onlineprodukt 143 sidor. 2017-09-25. ISBN 9789127452077
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Gymnasiearbetet - en handbok

Om Gymnasiearbetet - en handbok

Gymnasiearbetet – en handbok riktar sig till elever på samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet och ekonomiprogrammet. Det är en praktisk handbok som har sin utgångspunkt i vetenskapsteorin. Dina elever får alltså både teoretisk kunskap och stöd att steg-för-steg genomföra sitt gymnasiearbete. Boken kan användas av eleverna på egen hand och som kursbok i klassrummet.

Boken ger eleven svar på frågorna:

* Varför ska jag skriva ett gymnasiearbete?
* Vilket ämne ska jag välja?
* Hur kommer jag fram till ett syfte och en frågeställning?
* Hur samlar jag in och bearbetar information?
* Hur sammanfattar och presenterar jag mina resultat?
* Vilken språklig stil ska användas?

Författarna och gymnasielärarna Mats Andersson och Nils Etzler guidar eleven genom gymnasiearbetets alla faser:

1. I bokens inledning motiveras eleven till att komma igång med sitt arbete.
2. Eleven förbereds för arbetet genom en introduktion till vad det innebär att arbeta vetenskapligt.
3. I nästa steg leds eleven, genom konkreta exempel och övningar, fram till att välja ämne, formulera syfte och frågeställningar, och söka information.
4. Eleven får sedan en introduktion till olika metoder samt verktyg för att säkerställa att undersökningen når upp till kraven på vetenskaplighet.
5. I nästa del får eleven stöd att genomföra sin undersökning: att välja metod och samla in och bearbeta information. Eleven får lära sig hur man gör enkäter, intervjuer, observationer och dokumentstudier.
6. I arbetets slutfas får eleven verktyg för att analysera, sammanfatta och presentera sina resultat.
7. Eleven får också stöd att språkligt strukturera och presentera sitt arbete samt skriva ett abstract.

Digitalt material

Till Gymnasiearbetet - en handbok får lärare ett kostnadsfritt digitalt material som hjälper läraren att organisera undervisningen och handledningen av gymnasiearbetet. Materialet innehåller konkreta övningar som kan användas tillsammans med elever för att ytterligare konkretisera handboken. Likaså finns mallar och bilder som underlättar gymnasiearbetet för både lärare och elever.

Handboken är mycket lättillgänglig utan att bli ytlig och passar för såväl arbete på egen hand som i grupp. Jonas Herrlin, BTJ-häftet nr 15, 2017