Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson, fil.dr i statsvetenskap och universitetslektor i ledarskap vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap på Malmö högskola. Erlandsson forskar för närvarande om den svenska skolans styrning, organisation och ledarskap.

Titlar av Magnus Erlandsson