Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Staffan Blomberg

Staffan Blomberg är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Människobehandlande organisationer, 2:a utgåvan

Människobehandlande organisationer är en antologi som ger en bred överblick över välfärdens kärnverksamheter, vården, skolan och omsorgen, och beskriver vad som utmärker och skiljer dessa verksamheter från privata företag och organisationer när det gäller uppdrag, organisation, ledarskap och förändringsarbete.

Läs mer