Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Staffan Blomberg

Staffan Blomberg är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Människobehandlande organisationer

Vård, skola och omsorg utgör välfärdens kärnverksamheter. De berör oss alla som medborgare och sysselsätter en stor och ökande del av arbetskraften. Här presenteras aktuell forskning som beskriver och undersöker de grundläggande förutsättningar som utmärker organisering av välfärdsarbete. 

Läs mer