Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kajsa Bråting

Kajsa Bråting är universitetslektor och docent i matematikdidaktik på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, där hon undervisar på lärarprogrammen. Hennes forskning handlar om matematisk begreppsbildning, algebradidaktik och matematikens historia. Hon disputerade 2009 inom forskarutbildningsämnet matematikens historia och didaktik på Matematiska institutionen vid Uppsala universitet.

Titlar av Kajsa Bråting