Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gisela Bäcklander

Gisela Bäcklander är fil.dr, har disputerat i Industriell ekonomi och organisation vid KTH och har en masterexamen i organisationspsykologi. Hon är idag verksam som arbetslivsforskare.

Ostörd

Arbetslivet har många krav på oss individer och känslan av att jobba en hel dag utan att egentligen ha fått något gjort dyker upp hos oss alla. Ostörd handlar om att prioritera och förvalta sina begränsade kognitiva resurser, så att de kan användas där de behövs som mest och dessutom är roligast att tillämpa – i svårt, kreativt, koncentrerat arbete.

Läs mer