Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gisela Bäcklander

Gisela Bäcklander, fi l.dr, har disputerat i industriell ekonomi och organisation vid KTH och har en masterexamen i organisationspsykologi. Hon är verksam som arbetslivsforskare vid GIH.

Ostörd

Ostörd handlar om att värna om, prioritera och förvalta dina mentala tillgångar. Då kan de användas där de behövs som mest och dessutom är roligast att tillämpa – i utmanande, kreativt, koncentrerat arbete.

Läs mer