Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Singma matematik åk 4

Matematik i världsklass

Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter.

Läs mer...
Singma matematik 4A Lärobok Singma matematik 4A Lärobok
Singma matematik 4A Lärobok

Singma matematik 4A Lärobok

Utkom 12 augusti 2019

Isbn
9789127455504
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4A Övningsbok Singma matematik 4A Övningsbok
Singma matematik 4A Övningsbok

Singma matematik 4A Övningsbok

Utkom 12 augusti 2019

Isbn
9789127455498
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4A Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån Singma matematik 4A Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Singma matematik 4A Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån

Singma matematik 4A Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån

Utkom 13 augusti 2019

Isbn
9789127455511
Sidantal
260
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4A Lärarwebb 12 mån Singma matematik 4A Lärarwebb 12 mån
Singma matematik 4A Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Singma matematik 4A Lärarwebb 12 mån

Utkom 10 september 2019

Isbn
9789127455924
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4B Lärobok Singma matematik 4B Lärobok
Singma matematik 4B Lärobok

Singma matematik 4B Lärobok

Utkom 13 januari 2020

Isbn
9789127455474
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4B Övningsbok Singma matematik 4B Övningsbok
Singma matematik 4B Övningsbok

Singma matematik 4B Övningsbok

Utkom 13 januari 2020

Isbn
9789127455467
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån Singma matematik 4B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Singma matematik 4B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån

Singma matematik 4B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån

Utkom 24 januari 2020

Isbn
9789127455481
Sidantal
260
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4B Lärarwebb 12 mån Singma matematik 4B Lärarwebb 12 mån
Singma matematik 4B Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Singma matematik 4B Lärarwebb 12 mån

Utkom 30 januari 2020

Isbn
9789127455948
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Singma matematik åk 4

Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Singaporemodellen

Singma tar utgångspunkt i hur matematikundervisningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS, och modellen har fått stor spridning internationellt. 

Arbetsgång

Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär. Momenten är återkommande i varje lektion för att på olika sätt skapa igenkänning för eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlighet att under en och samma lektion träna på förmågorna i matematik utifrån läroplanen. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra till samtal och reflektion om olika strategier, och för att ge variation och progression.   

Elevens böcker

Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion i läroboken finns uppgifter i övningsboken som är avsedda för individuell träning.

Lärobok

Läroboken används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Övningsbok

Eleven tränar självständigt och befäster sina kunskaper. Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade till varje lektion.

Vi utforskar
Varje lektion inleds med en startuppgift där eleverna har boken stängd. Du som lärare har en coachande roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och reflektion.

Vi lär
Efter startuppgiften öppnar ni boken och tittar tillsammans på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva fler uppgifter på ett liknande sätt. De fortsätter att arbeta i par eller grupp och tanken är att de ska fortsätta att samtala och resonera kring uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Lärarhandledningen

I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment i lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du en detaljerad handledning med konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment. Guiden visar hur du som lärare specifikt kan arbeta med varje lektion, vilka mål och begrepp som är i fokus, hur du undervisar i de olika momenten samt hur du stödjer och utmanar eleverna utifrån deras behov.

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Läraren har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Lärarens roll är att ställa frågor för att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och att uppmuntra dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Läraren återberättar och speglar det som eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Singaporemodellen

Singma tar utgångspunkt i hur matematikundervisningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS, och modellen har fått stor spridning internationellt. 

Arbetsgång

Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär. Momenten är återkommande i varje lektion för att på olika sätt skapa igenkänning för eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlighet att under en och samma lektion träna på förmågorna i matematik utifrån läroplanen. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra till samtal och reflektion om olika strategier, och för att ge variation och progression.   

Elevens böcker

Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion i läroboken finns uppgifter i övningsboken som är avsedda för individuell träning.

Lärobok

Läroboken används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Övningsbok

Eleven tränar självständigt och befäster sina kunskaper. Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade till varje lektion.

Vi utforskar
Varje lektion inleds med en startuppgift där eleverna har boken stängd. Du som lärare har en coachande roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och reflektion.

Vi lär
Efter startuppgiften öppnar ni boken och tittar tillsammans på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva fler uppgifter på ett liknande sätt. De fortsätter att arbeta i par eller grupp och tanken är att de ska fortsätta att samtala och resonera kring uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Lärarhandledningen

I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment i lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du en detaljerad handledning med konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment. Guiden visar hur du som lärare specifikt kan arbeta med varje lektion, vilka mål och begrepp som är i fokus, hur du undervisar i de olika momenten samt hur du stödjer och utmanar eleverna utifrån deras behov.

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Läraren har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Lärarens roll är att ställa frågor för att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och att uppmuntra dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Läraren återberättar och speglar det som eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Se presentation av Singma

Se presentation av Singma

Författarsamtal

Vad är Singaporemodellen, och hur arbetar man enligt den med Singma matematik? Författarna till Singma, Pia Agardh och Josefine Rejler berättar!

Lärarwebb

Via inloggningsuppgifter i lärarhandledningen kommer du åt kopieringsunderlag, bedömningsstöd och bildmaterial. Du har tillgång till lärarwebben i 12 månader och sedan kan du enkelt förnya den genom att köpa till en ny licens.

Lärarwebb

Via inloggningsuppgifter i lärarhandledningen kommer du åt kopieringsunderlag, bedömningsstöd och bildmaterial. Du har tillgång till lärarwebben i 12 månader och sedan kan du enkelt förnya den genom att köpa till en ny licens.

Frågor och svar om att undervisa med Singma

Så här svarar Ditte Lind, lärare på Wasaskolan i Södertälje.

Kan man hoppa över startuppgiften, för några är den för lätt och för andra för svår?

Nej! Startuppgiften är det centrala i hela lektionen, vi löser på många olika sätt för att lära oss nya saker och befästa kunskaperna. Det är viktigt att alla är med på startuppgiften och att det finns tillgång till konkret material så eleverna får lösa den på det sätt som passar bäst.

Försök att låta eleverna tänka på egen hand, i den mån det går, så du inte påverkar deras lösningar. Det är viktigt att de får upptäcka hur matematiken hänger ihop och det är viktigt att du som lärare ser vilka missuppfattningar som finns i klassen. Om du hjälper dem och stöttar och vägleder för mycket kommer du få en inaktiv klass som väntar på att du berättar hur de gör och de får inte förståelsen. Jag föreslår alltså att alla elever är med, hur starka eller svaga de än må vara.

Nej! Startuppgiften är det centrala i hela lektionen, vi löser på många olika sätt för att lära oss nya saker och befästa kunskaperna. Det är viktigt att alla är med på startuppgiften och att det finns tillgång till konkret material så eleverna får lösa den på det sätt som passar bäst.

Försök att låta eleverna tänka på egen hand, i den mån det går, så du inte påverkar deras lösningar. Det är viktigt att de får upptäcka hur matematiken hänger ihop och det är viktigt att du som lärare ser vilka missuppfattningar som finns i klassen. Om du hjälper dem och stöttar och vägleder för mycket kommer du få en inaktiv klass som väntar på att du berättar hur de gör och de får inte förståelsen. Jag föreslår alltså att alla elever är med, hur starka eller svaga de än må vara.

Min klass tycker att det tar för lång tid innan de får arbeta i övningsboken. Vad gör jag för fel?

Se till att den gemensamma genomgången inte blir för lång. Det är viktigt att ni pratar om innehållet i läroboken men inte upp för många alternativ. Eleverna måste orka lyssna. Varva gärna genom att de får prata med grannen korta stunder, i ca 30 s. Var noga med att du inte berättar hur man ska göra. Låt i stället läroboken göra det jobbet.

Det är även en bra förberedelse för högre årskurser om de lär sig läsa när de undrar saker i stället för att direkt vända sig till läraren. De ska vara aktiva och jobba hela lektionen även när de inte arbetar i övningsboken. Ha fokus på lärandet i stället för görandet.

Se till att den gemensamma genomgången inte blir för lång. Det är viktigt att ni pratar om innehållet i läroboken men inte upp för många alternativ. Eleverna måste orka lyssna. Varva gärna genom att de får prata med grannen korta stunder, i ca 30 s. Var noga med att du inte berättar hur man ska göra. Låt i stället läroboken göra det jobbet.

Det är även en bra förberedelse för högre årskurser om de lär sig läsa när de undrar saker i stället för att direkt vända sig till läraren. De ska vara aktiva och jobba hela lektionen även när de inte arbetar i övningsboken. Ha fokus på lärandet i stället för görandet.

Det är för lite uppgifter i övningsboken, och ibland för svåra. Varför är det ingen färdighetsträning?

Vi har övningsboken för att eleverna ska pröva sina nya kunskaper ensamma. De har redan löst samma eller liknande problem i grupp och i par så de ska vara redo. Det man har förstått och kan behöver inte tragglas in. Vi arbetar med förståelse i stället för utantillinlärning av svar och metoder.

Läromedlet är uppbyggt på Bruners spiralprincip och allt kommer igen. Kanske redan i nästa kapitel, annars nästa år. Låt eleverna gå tillbaka efter några lektioner och se om de kan då i stället. Det gör att de får förståelse för sitt lärande och inte blir lika nervösa och hämmade nästa gång det känns trögt. De vet att det kommer lossna.

Alla elever kommer kanske inte göra alla uppgifter i övningsboken just nu. Var noga med att låta alla försöka, men få inte panik om de inte klarar alla uppgifter.

Vi har övningsboken för att eleverna ska pröva sina nya kunskaper ensamma. De har redan löst samma eller liknande problem i grupp och i par så de ska vara redo. Det man har förstått och kan behöver inte tragglas in. Vi arbetar med förståelse i stället för utantillinlärning av svar och metoder.

Läromedlet är uppbyggt på Bruners spiralprincip och allt kommer igen. Kanske redan i nästa kapitel, annars nästa år. Låt eleverna gå tillbaka efter några lektioner och se om de kan då i stället. Det gör att de får förståelse för sitt lärande och inte blir lika nervösa och hämmade nästa gång det känns trögt. De vet att det kommer lossna.

Alla elever kommer kanske inte göra alla uppgifter i övningsboken just nu. Var noga med att låta alla försöka, men få inte panik om de inte klarar alla uppgifter.

Varför gör eleverna övningar i Läroboken utan att skriva?

Det finns en poäng i varför eleverna inte skriver i boken. De lär sig att visualisera, se uträkningen de gör i huvudet. Men be dem skriva på ett löst papper bredvid om det passar. Beroende på övning så kan de behöva det. Det är viktigt att de får pröva sina nya kunskaper i par och diskutera lite till innan de lämnas ensamma i övningsboken. Det gör att de också vet hur övningarna i övningsboken går till.

 

Det finns en poäng i varför eleverna inte skriver i boken. De lär sig att visualisera, se uträkningen de gör i huvudet. Men be dem skriva på ett löst papper bredvid om det passar. Beroende på övning så kan de behöva det. Det är viktigt att de får pröva sina nya kunskaper i par och diskutera lite till innan de lämnas ensamma i övningsboken. Det gör att de också vet hur övningarna i övningsboken går till.

 

Hur kan en lektionsplanering se ut?

1. Jag börjar med att titta på kapitlet och hur kunskapsloggen ser ut. Vad är lärande-målen för kapitlet helt enkelt. 

2. När jag sedan ska planera enskilda lektioner så börjar jag med att titta igenom vad lärarhandledningen säger att målet för lektionen är. 

3.Jag tittar på startuppgiften och ser vad jag behöver för konkret material och förbereder för det. 

4. Jag funderar på hur jag ska presentera startuppgiften. Ska jag använda mig av den digitala bilden? Ska jag rita på tavlan? Ska jag hålla i något konkret material som jag vill att de använder. 

5. Jag tittar om läroboken har någon följduppgift till startuppgiften som jag vill att de gör innan vi öppnar och tittar i Läroboken. Finns det missuppfattningar som eleverna kan hamna i? I lärarhandledningen finns det ofta förslag på vad som kan vara svårt och hur man stöttar eleverna.

6. Jag planerar min tavla. Vad ska jag skriva och var? Är det uppgifter i övningsboken som jag kommer behöva förklara? Kan jag modellera dem i genomgången för att undvika att eleverna stöter på problem när de ska jobba på egen hand?

7. Jag bestämmer vilken uppgift eleverna ska få i loggboken. I lärarhandledningen för åk 4-6 finns förslag på uppgifter till varje lektion.

8. Jag har alltid förberett några bra frågor som jag ska ställa. Ibland tar jag hjälp av lärarhandledningen där det finns förslag på bra frågor.

9. I början innan jag hade kommit in i att arbeta med Singma det skrev jag upp klockslag för när jag skulle byta aktivitet så jag inte fastnade någonstans. Nu kan jag vara mer flexibel.

1. Jag börjar med att titta på kapitlet och hur kunskapsloggen ser ut. Vad är lärande-målen för kapitlet helt enkelt. 

2. När jag sedan ska planera enskilda lektioner så börjar jag med att titta igenom vad lärarhandledningen säger att målet för lektionen är. 

3.Jag tittar på startuppgiften och ser vad jag behöver för konkret material och förbereder för det. 

4. Jag funderar på hur jag ska presentera startuppgiften. Ska jag använda mig av den digitala bilden? Ska jag rita på tavlan? Ska jag hålla i något konkret material som jag vill att de använder. 

5. Jag tittar om läroboken har någon följduppgift till startuppgiften som jag vill att de gör innan vi öppnar och tittar i Läroboken. Finns det missuppfattningar som eleverna kan hamna i? I lärarhandledningen finns det ofta förslag på vad som kan vara svårt och hur man stöttar eleverna.

6. Jag planerar min tavla. Vad ska jag skriva och var? Är det uppgifter i övningsboken som jag kommer behöva förklara? Kan jag modellera dem i genomgången för att undvika att eleverna stöter på problem när de ska jobba på egen hand?

7. Jag bestämmer vilken uppgift eleverna ska få i loggboken. I lärarhandledningen för åk 4-6 finns förslag på uppgifter till varje lektion.

8. Jag har alltid förberett några bra frågor som jag ska ställa. Ibland tar jag hjälp av lärarhandledningen där det finns förslag på bra frågor.

9. I början innan jag hade kommit in i att arbeta med Singma det skrev jag upp klockslag för när jag skulle byta aktivitet så jag inte fastnade någonstans. Nu kan jag vara mer flexibel.

Frågor och svar om att undervisa med Singma

Så här svarar Marlene, lärare på Lyrfågelskolan i Trollhättan.

Hur planerar du för en lyckad Singmalektion?

Först måste du som pedagog ha skapat ett klimat i klassrummet där det är högt i tak. Eleverna måste våga prata. Jag vill verkligen understryka vikten av detta. Ju öppnare eleverna är mot varandra desto bättre förutsättningar har du att lyckas. Det är också viktigt att du vet vad lektionen går ut på. Vad är syftet och vad vill du att eleverna ska fått möjlighet att upptäcka? Sväva inte i väg under lektionen utan håll dig till innehållet i kapitlet. Var inte rädd för att dröja dig kvar vid ett kapitel om du upplever att eleverna inte är med på banan. Men eftersom det är en spiralformad inlärning återkommer ni till området och då finns det också möjlighet att plocka upp de elever som skulle behöva mer tid.

När ni genomför startuppgiften är det viktigt att tänka på att du som pedagog måste ta ett kliv bakåt. Låt barnen upptäcka. Som pedagog kan det vara väldigt svårt att se på när man uppfattar det som att eleverna misslyckas. Men det som i själva verket sker är att de utforskar. Låt startuppgiften ta 8–10 min. Låt barnen själva utan inblandning pröva sig fram och hitta en lösning. När eleverna ska redogöra för sina metoder är att man lätt fokuserar på svaret. ”Vad blev svaret?” I stället för: ”Nu ska vi se hur många olika sätt vi kunde räkna ut detta på”. Ett tips kan vara att du som pedagog säger svaret först. Då lär sig eleverna ganska snart att svaret inte är det viktigaste utan hur gjorde jag för att få fram svaret.

Först måste du som pedagog ha skapat ett klimat i klassrummet där det är högt i tak. Eleverna måste våga prata. Jag vill verkligen understryka vikten av detta. Ju öppnare eleverna är mot varandra desto bättre förutsättningar har du att lyckas. Det är också viktigt att du vet vad lektionen går ut på. Vad är syftet och vad vill du att eleverna ska fått möjlighet att upptäcka? Sväva inte i väg under lektionen utan håll dig till innehållet i kapitlet. Var inte rädd för att dröja dig kvar vid ett kapitel om du upplever att eleverna inte är med på banan. Men eftersom det är en spiralformad inlärning återkommer ni till området och då finns det också möjlighet att plocka upp de elever som skulle behöva mer tid.

När ni genomför startuppgiften är det viktigt att tänka på att du som pedagog måste ta ett kliv bakåt. Låt barnen upptäcka. Som pedagog kan det vara väldigt svårt att se på när man uppfattar det som att eleverna misslyckas. Men det som i själva verket sker är att de utforskar. Låt startuppgiften ta 8–10 min. Låt barnen själva utan inblandning pröva sig fram och hitta en lösning. När eleverna ska redogöra för sina metoder är att man lätt fokuserar på svaret. ”Vad blev svaret?” I stället för: ”Nu ska vi se hur många olika sätt vi kunde räkna ut detta på”. Ett tips kan vara att du som pedagog säger svaret först. Då lär sig eleverna ganska snart att svaret inte är det viktigaste utan hur gjorde jag för att få fram svaret.

Kan jag börja i trean? Eller måste man börja i ettan?

Jag som arbetar i årskurs fk-3 har prövat båda. Jag har börjat i årskurs 1 och i årskurs 3. Skillnaden blev att jag större delen av höstterminen i åk 3 fick lära eleverna ett nytt arbetssätt. Var det svårt? Nej, inte om du är engagerad och är sugen på att få med eleverna. Men resultaten på de nationella proven blev inte lika höga som när jag har börjat från årskurs 1.

Jag som arbetar i årskurs fk-3 har prövat båda. Jag har börjat i årskurs 1 och i årskurs 3. Skillnaden blev att jag större delen av höstterminen i åk 3 fick lära eleverna ett nytt arbetssätt. Var det svårt? Nej, inte om du är engagerad och är sugen på att få med eleverna. Men resultaten på de nationella proven blev inte lika höga som när jag har börjat från årskurs 1.

Jag får inte barnen att prata med varandra. Hur ska jag göra?

Att lära barnen samtala är en konst i sig. Det kan vara så att barnen helt enkelt inte vet hur de ska göra. Det är viktigt att erbjuda stödstrukturer till eleverna som de kan följa och viktigt att inte bara lämna ansvaret för att dialog sker enbart till eleverna.

Ett tips är att försöka kartlägga hur klassrumsdialogerna sker i klassen. Jag kan varmt rekommendera Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan utgett av Skolforskningsinstitutet. Där finns konkreta tips som kan hjälpa dig som pedagog att få syn på vilka olika typer av samtal som sker mellan dina elever.

Att lära barnen samtala är en konst i sig. Det kan vara så att barnen helt enkelt inte vet hur de ska göra. Det är viktigt att erbjuda stödstrukturer till eleverna som de kan följa och viktigt att inte bara lämna ansvaret för att dialog sker enbart till eleverna.

Ett tips är att försöka kartlägga hur klassrumsdialogerna sker i klassen. Jag kan varmt rekommendera Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan utgett av Skolforskningsinstitutet. Där finns konkreta tips som kan hjälpa dig som pedagog att få syn på vilka olika typer av samtal som sker mellan dina elever.

Jag jobbar redan konkret.

Detta är ett påstående jag får höra ibland. Men påståendet innehåller även en fråga som antyder ”Hur mycket mer konkret blir undervisningen med Singma egentligen?”. Det är en befogad fråga. Det konkreta materialet har en framträdande roll i undervisningen. CPA (konkret, visuell, abstrakt) är en grundsten i singaporemodellen och den kan inte plockas bort.

Min upplevelse och den feedback jag fått av många pedagoger är att man kanske inte har jobbat lika strukturerat med det konkreta materialet som man gör när man arbetar med Singma. Det konkreta materialet är med och ska användas av alla elever och inte bara de elever som behöver det som en särskild anpassning. Så min uppfattning är att de flesta pedagoger automatiskt ökar sin användning av det konkreta materialet när det används till alla uppgifter.

 

Detta är ett påstående jag får höra ibland. Men påståendet innehåller även en fråga som antyder ”Hur mycket mer konkret blir undervisningen med Singma egentligen?”. Det är en befogad fråga. Det konkreta materialet har en framträdande roll i undervisningen. CPA (konkret, visuell, abstrakt) är en grundsten i singaporemodellen och den kan inte plockas bort.

Min upplevelse och den feedback jag fått av många pedagoger är att man kanske inte har jobbat lika strukturerat med det konkreta materialet som man gör när man arbetar med Singma. Det konkreta materialet är med och ska användas av alla elever och inte bara de elever som behöver det som en särskild anpassning. Så min uppfattning är att de flesta pedagoger automatiskt ökar sin användning av det konkreta materialet när det används till alla uppgifter.

 

När ser vi resultat? Kommer eleverna ha alla rätt på de nationella proven nu?

Detta är faktiskt en av de vanligaste frågorna jag får. Läraren är den viktigaste faktorn i en lyckad undervisning. Men med hjälp av ett läromedel av hög kvalité och som följer den forskning som finns så ökar möjligheten att höja elevernas resultat.

Jag tycker frågan är intressant och visar på att skolan idag kanske än mer än tidigare är en resultatinriktad verksamhet. Jag vill dock hänvisa till att se undervisningen som en grund för livslångt lärande, och ska ligga till grund för kunskaper de kan använda under hela skolgången.

Detta är faktiskt en av de vanligaste frågorna jag får. Läraren är den viktigaste faktorn i en lyckad undervisning. Men med hjälp av ett läromedel av hög kvalité och som följer den forskning som finns så ökar möjligheten att höja elevernas resultat.

Jag tycker frågan är intressant och visar på att skolan idag kanske än mer än tidigare är en resultatinriktad verksamhet. Jag vill dock hänvisa till att se undervisningen som en grund för livslångt lärande, och ska ligga till grund för kunskaper de kan använda under hela skolgången.

Programmering

Vad finns avseende programmering i Singma? I Singma finns programmering som en del av läromedlet.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Singma tar upp det centrala innehållet från kursplanen. 

Vad finns avseende programmering i Singma? I Singma finns programmering som en del av läromedlet.

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Singma tar upp det centrala innehållet från kursplanen. 

För mig är det väldigt tydligt att mina elever lär sig bättre och att kunskapen verkligen sätter sig. De har aldrig varit så skickliga på att prata matematik, och verkligen på djupet förstå matematiken. Angelica Ioseinov, lärare i Malmö


 


 


Josefine Rejler och Pia Agardh har tillsammans introducerat Singaporemodellen i Sverige och arbetar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda lärare och utveckla läromedlet Singma matematik.  Läs mer på www.singaporematte.se

Josefine Rejler och Pia Agardh har tillsammans introducerat Singaporemodellen i Sverige och arbetar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda lärare och utveckla läromedlet Singma matematik.  Läs mer på www.singaporematte.se

Har du frågor om innehållet?

Kontakta Veronica Thurén, tel: 08-4538704. 
Är du intresserad av fortbildning i Singaporemodellen? Kontakta Admera Education. 

Kontakta Veronica Thurén, tel: 08-4538704. 
Är du intresserad av fortbildning i Singaporemodellen? Kontakta Admera Education. 

Beställ ditt kostnadsfria utvärderingsexemplar, åk 4

Beställ

Singma matematik åk 3

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av  matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik med med smarta visuella metoder för problemlösning.

Prova digitala läromedel 30 dagar
Läs mer