Lärarhandledning till våra barn- & ungdomsböcker

Här hittar du de barn- & ungdomsböcker till vilka vi har tagit fram lärarhandledningar. Syftet är att de ska vara inspirerande och ett stöd för dig att använda i klassrummet. Våra lärarhandledningar kan laddas ner, skrivas ut och får spridas fritt.

Spökdiktare och slottspoeter

Lärarhandledning (pdf)

Böckerna om Familjen Knyckertz

Lärarhandledning (pdf)

Göra barn - så går det till

Lärarhandledning (pdf)

Historien om Bodri

Lässtöd (pdf)

Böckerna om förskolan Havet

Lärarhandledning (pdf)

Feminism pågår

Lärarhandledning (pdf)

Katitzi & Katitzi och Swing

Digital lärarhandledning

Katitzi i ormgropen & Katitzi rymmer

Digital lärarhandledning

Katitzi Z-1234

Digital lärarhandledning

Tsatsikiböckerna

Digital lärarhandledning