PULS Kemi 7-9

Komplett läromedel i kemi med ett tydligt miljö- och hälsoperspektiv.

Tryckta läromedel

PULS Kemi 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
Häftad 210 sidor. 2011-06-03. ISBN 9789127421707
279 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

PULS Kemi 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
Onlineprodukt 500 sidor. 2012-10-16. ISBN 9789127425286
1700 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Kemi 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
Onlineprodukt 2017-09-01. ISBN 9789127450639
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om PULS Kemi

PULS Kemi erbjuder en bra grund för kemiunder­vis­ningen och för eleverna när de arbetar med att utveckla förmågorna. Här förklaras kemin från de minsta beståndsdelarna till de stora frågorna.

Grundboken

PULS Kemi sträcker sig från forna tiders kemi och den betydelse tidiga upptäckter har haft för nutiden, fram till i dag då vi brottas med frågor som rör klimatpåverkan och resursanvändning. Kemins begrepp, modeller och teorier har en central plats. Boken tar upp materiens minsta beståndsdelar och deras betydelse och roll i olika spridnings­processer och i frågor om energi- och resursanvändning. Miljö- och hälsoperspektivet löper som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med instuderings­frågor med stigande svårighetsgrad samt en sammanfattning.

Fokusboken

För elever som av olika anledningar upplever kemikursen som svår rekommenderar vi PULS Kemi Fokus. Fokusboken är helt parallell med grundboken och det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. Fokusbokens texter är anpassade för att underlätta läsning och läs­förståelse och för detta finns även omfattande stöd i lärarhand­ledningen, t.ex. begreppsträning.

Lärarhandledning

Till PULS Kemi finns även en gedigen lärarhandledning som är webbaserad och består av kopieringsunderlag (pdf:er). Den kan laddas ner och delas med lärare på skolan. I lärarhandledningen finns det gott om praktiska och teoretiska uppgifter och det läggs stor vikt vid säkerhetsaspekten i samband med laborativt arbete. Källkritisk granskning och värdering av information är viktiga bitar som lyfts fram.

Digitalbok

Filmer, interaktiva bilder och självrättande tester – i direkt anslutning till boken! Med Puls Kemi Interaktiv för åk 7-9 blir det lättare för varje elev att ta till sig kunskapen på djupet.

Filmer (12 st)
Filmer kompletterar texten och hjälper eleverna att skapa en bild av något, t.ex. norrsken. Filmerna gör kemin mer lättillgänglig och levande. 

Interaktiva bilder (14 st)
Interaktiva bilder visar t.ex. vattnets kretslopp steg för steg. Inlärningen blir roligare och informationen mer lättillgänglig. Eleven trycker enkelt på de numrerade ”knapparna” för att se vad som händer i förloppets nästa steg. 

Självrättande Tester (11 st)
Till varje kapitel hör även två olika självrättande tester. I början av kapitlet finns ett förkunskapstest som hjälper eleven att förstå vad som krävs för att kunna greppa kemin som finns i det kommande kapitlet. I slutet av varje kapitel finns ett kapiteltest som testar kunskaper som man bör ha tagit till sig i det lästa kapitlet.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Kemi finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänsts webbplats.