PULS Kemi 7-9

Kemi med miljö- och hälsoperspektiv

Digital lärresurs Kemi
7-9

PULS Kemi förklarar kemin från de minsta beståndsdelarna till de största frågorna.


Tryckta läromedel

PULS Kemi 7-9 Grundbok, fjärde upplagan PULS Kemi 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
PULS Kemi 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2011-06-03
210 Sidor
ISBN 9789127421707
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

PULS Kemi 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan PULS Kemi 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
PULS Kemi 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2017-09-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127450639
Onlineprodukt
PULS Kemi 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan PULS Kemi 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
PULS Kemi 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2012-10-16
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127425286
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Kemi 7-9

Om PULS Kemi

PULS Kemi sträcker sig från kemins historia fram till i dag då vi brottas med frågor som rör klimatpåverkan och resursanvändning. Kemins begrepp, modeller och teorier har en central plats. Miljö- och hälsoperspektivet löper genom hela boken, till exempel i frågor som rör energi- och resursanvändning. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor och sammanfattning.

Lärarhandledning

Till PULS Kemi finns en lärarhandledning med kopieringsunderlag. I den läggs stor vikt vid säkerhetsaspekten i samband med laborativt arbete, källkritisk granskning och värdering av information. Lärarhandledningen är webbaserad och består av pdf:er. Den kan laddas ner och delas med lärare på skolan.

Kostnadsfritt extramaterial

På webben finns bland annat elevövningar.

Digitalbok

Filmer, interaktiva bilder och självrättande tester.

* Filmerna (12 st) kompletterar texten och hjälper eleverna att skapa en bild av något, t.ex. norrsken. Filmerna gör kemin mer lättillgänglig och levande. 

* De interaktiva bilderna (14 st) visar t.ex. vattnets kretslopp steg för steg. Inlärningen blir roligare och informationen mer lättillgänglig. Eleven trycker enkelt på de numrerade ”knapparna” för att se vad som händer i förloppets nästa steg. 

* Självrättande tester (11 st) hör till varje kapitel. I början av kapitlet finns ett förkunskapstest som hjälper eleven att förstå vad som krävs för att kunna greppa kemin som finns i det kommande kapitlet. I slutet av varje kapitel finns ett kapiteltest som testar kunskaper som man bör ha tagit till sig i det lästa kapitlet.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Kemi finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänsts webbplats.