PULS Fysik 7-9

Elevnära fysik med praktiska exempel

Digital lärresurs Fysik
7-9

I PULS Fysik förklaras fysiken med utgångspunkt i elevens vardag. PULS Fysik är väl förankrad i Lgr 11.


Tryckta läromedel

PULS Fysik 7-9 Grundbok, fjärde upplagan PULS Fysik 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
PULS Fysik 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2011-06-03
320 Sidor
ISBN 9789127421684
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

PULS Fysik 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan PULS Fysik 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
PULS Fysik 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2017-09-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127450615
Onlineprodukt
PULS Fysik 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan PULS Fysik 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
PULS Fysik 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2012-08-28
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127425293
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Fysik 7-9

Grundboken PULS Fysik är fylld med förklarande illustrationer och inspirerande foton och texterna spänner över den historiska utvecklingen fram till i dag, då hållbar utveckling och miljöpåverkan är viktiga faktorer. Fysikens begrepp, modeller och teorier förklaras i sammanhang där eleverna kan känna igen sig. I elevboken finns gott om praktiska och teoretiska uppgifter.

Lärarhandledning

Till PULS Fysik finns lärarhandledning med kopieringsunderlag. Där finns, förutom tips till läraren även stöd för exempelvis begreppsträning. Lärarhandledningen laddas ner som pdf:er.

Kostnadsfritt extramaterial

På webben finns bland annat elevövningar.

Digitalbok

Här ingår filmer, interaktiva bilder och självrättande tester.

* Filmerna (13 st) kompletterar texten och hjälper eleverna att skapa en bild av något, t.ex. norrsken. Filmerna gör fysiken mer lättillgänglig och levande. 

* De interaktiva bilderna (15 st) visar t.ex. steg för steg hur en komet rör sig i bana kring solen. Inlärningen blir roligare och informationen mer lättillgänglig. Eleven trycker enkelt på de numrerade ”knapparna” för att se vad som händer i förloppets nästa steg. 

* Självrättande tester (15 st) hör till varje kapitel. I början av kapitlet finns ett förkunskapstest som hjälper eleven att förstå vad som krävs för att kunna greppa fysiken som finns i det kommande kapitlet. I slutet av varje kapitel finns ett kapiteltest som testar kunskaper som man bör ha tagit till sig i det lästa kapitlet. 

* Simuleringar (16 st). I digitalboken finns även interaktiva simuleringar som låter eleven testa sig fram och gör det abstrakta mer konkret, t.ex. hur partiklar rör sig beroende på temperatur.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Kemi finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.