PULS Biologi 7-9

PULS Biologi är ett komplett läromedel som utgör en bred och bra grund för biologiundervisningen.

Tryckta läromedel

PULS Biologi 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
Häftad 384 sidor. 2011-06-03. ISBN 9789127421660
279 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

PULS Biologi 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
Onlineprodukt 900 sidor. 2012-04-20. ISBN 9789127425309
1700 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Biologi 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
Onlineprodukt 384 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127437197
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Biologi 7-9

Om PULS Biologi

Med PULS Biologi grundbokPULS Biologi Fokus och PULS Biologi Digital kan du lita på att du ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som beskrivs i Lgr 11.

Grundboken

Till varje kapitel i boken finns ett stort urval av olika sorters uppgifter, praktiska under­sök­ningar, diskussionsuppgifter och begrepps­träning. Flera av uppgifterna finns med varierande grad av öppenhet, så att elever kan arbeta med samma uppgift men på olika sätt, allt utifrån behov och förutsättningar. Dessutom finns det ett antal instuderingsuppgifter med ökande svårighetsgrad sist i varje kapitel.

Fokusboken underlättar läsning

För elever som av olika anledningar upplever biologikursen som svår rekommenderar vi PULS Biologi Fokus. Fokusboken är helt parallell med grundboken och det går utmärkt att använda båda böckerna samtidigt i klassrummet. Fokusbokens texter är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse och för detta finns även omfattande stöd i lärarhandl­edningen, t.ex. begreppsträning.

Lärarhandledning

Till PULS Biologi finns Lärarhandledning med kopieringsunderlag (pdf). I lärarhandledningen finns många tips på hur man kan arbeta med bokens innehåll, men också många idéer kring hur man t.ex. kan samverka med andra ämnesområden eller använda andra aktörer i samhället som arbetar inom biologiområdet. Källkritisk granskning och värdering av information är viktiga bitar som lyfts fram.

Digitalbok

Filmer, interaktiva bilder och självrättande tester – i direkt anslutning till boken! Med PULS Biologi Digital för åk 7-9 blir det lättare för varje elev att ta till sig kunskapen på djupet.

Filmer
Filmer konkretiserar det som eleven kan uppfatta som abstrakt, t.ex. hur hjärtat arbetar. Filmerna gör biologin mer lättillgänglig och levandegör biologin. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/film för att titta på en av de 31 st filmerna i PULS Biologi Digital.

Interaktiva bilder
Interaktiva bilder visar t.ex. steg för steg hur vattnets kretslopp växer fram och inlärningen blir roligare och informationen mer lättill¬gänglig. Eleven trycker enkelt på de numrerade ”knapparna” för att se vad som händer i förloppets nästa steg. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/interaktivbild för att titta på en av de 30 st interaktiva bilderna i PULS Biologi Digital. (exemplet är en skärmdump av en interaktiv bild och ”knapparna” går därför ej att klicka på)

Självrättande tester
Till varje kapitel hör även två olika självrättande test. I början av kapitlet finns ett förkunskapstest som hjälper eleven att förstå vad som krävs för att kunna greppa biologin som finns i det kommande kapitlet. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/forkunskapstest för att titta på en skärmdump av ett av de 19 st självrättande förkunskapstesterna i PULS Biologi Digital.

I slutet av varje kapitel finns ett kapiteltest som testar kunskaper som man bör ha tagit till sig i det lästa kapitlet. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/kapiteltest för att titta på en skärmdump av ett av de 19 st självrättande kapiteltesterna i Puls Biologi Interaktiv.

Digitalboken hjälper eleven att vara delaktig i sitt eget lärande och hjälper varje individ vidare till nästa steg. PULS Biologi Digital individanpassar biologin!