PULS Biologi 7-9

Biologi med praktiska undersökningar och begreppsträning

Biologi Digital lärresurs
7-9

PULS Biologi är ett komplett läromedel som utgör en bred grund för  undervisningen. Med PULS Biologi Grundbok, Fokus och Digitalbok utvecklar var och en av eleverna sina förmågor. PULS hjälper dig att individanpassa undervisningen.


Tryckta läromedel

PULS Biologi 7-9 Grundbok, fjärde upplagan PULS Biologi 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
PULS Biologi 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2011-06-03
384 Sidor
ISBN 9789127421660
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

PULS Biologi 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan PULS Biologi 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
PULS Biologi 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2015-08-12
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127437197
Onlineprodukt
PULS Biologi 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan PULS Biologi 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
PULS Biologi 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2012-04-20
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127425309
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

PULS Biologi 7-9

Om PULS Biologi

Till varje kapitel finns ett stort urval uppgifter, praktiska undersökningar, diskussionsuppgifter, begrepps träning och instuderingsuppgifter. Flera övningar finns med varierande grad av öppenhet, så att elever kan arbeta med  samma uppgift men på olika nivåer.

Lärarhandledning

Här finns tips om samverkan med andra ämnesområden och aktörer i samhället. Källkritisk granskning och värdering av information lyfts också fram. Lärarhandledningen är webbaserad och består av pdf:er. Den kan laddas ner och delas med lärare på skolan.

Kostnadsfritt extramaterial

På webben finns bland annat elevövningar.

Digitalbok

Filmer, interaktiva bilder och självrättande tester.

* Filmerna konkretiserar det som eleven kan uppfatta som abstrakt, t.ex. hur hjärtat arbetar. Filmerna gör biologin mer lättillgänglig och levandegör biologin. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/film för att titta på en av de 31 st filmerna i PULS Biologi Digital.

* De interaktiva bilderna visar t.ex. steg för steg hur vattnets kretslopp växer fram och inlärningen blir roligare och informationen mer lättillgänglig. Eleven trycker enkelt på de numrerade ”knapparna” för att se vad som händer i förloppets nästa steg. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/interaktivbild för att titta på en av de 30 st interaktiva bilderna i PULS Biologi Digital. (exemplet är en skärmdump av en interaktiv bild och ”knapparna” går därför ej att klicka på)

* Självrättande tester finns även till varje kapitel. I början av kapitlet finns ett förkunskapstest som hjälper eleven att förstå vad som krävs för att kunna greppa biologin som finns i det kommande kapitlet. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/forkunskapstest för att titta på en skärmdump av ett av de 19 st självrättande förkunskapstesterna i PULS Biologi Digital.

I slutet av varje kapitel finns ett kapiteltest som testar kunskaper som man bör ha tagit till sig i det lästa kapitlet. Gå in på nok.se/pulsbiologi7-9/kapiteltest för att titta på en skärmdump av ett av de 19 st självrättande kapiteltesterna i Puls Biologi Interaktiv.

Digitalboken hjälper eleven att vara delaktig i sitt eget lärande och hjälper varje individ vidare till nästa steg. PULS Biologi Digital individanpassar biologin!