Matematik 5000+

Med programmering och digitala verktyg

Digital lärresurs Matematik
GY VUX

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller många nyheter. Bland annat har progressionen samt kopplingen till ämnesplanens mål och centrala innehåll tydliggjorts. Dessutom sätter den fokus på programmering och användandet av digitala verktyg – numera obligatoriska inslag i matematikundervisningen.

Tryckta läromedel

Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok
Utgiven: 2018-08-07
412 Sidor
ISBN 9789127452701
Häftad
329 kr
Provläs
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Nyhet
Utgiven: 2019-01-14
324 Sidor
ISBN 9789127454668
Häftad
329 kr
Provläs

Digitala läromedel

Matematik 5000+ Kurs 1c Lärarhandledning Webb Matematik 5000+ Kurs 1c Lärarhandledning Webb
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärarhandledning Webb Kommande
Utgiven: 2019-05-13
ISBN 9789127454835
Onlineprodukt
349 kr
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Digital Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Digital
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Digital
Utgiven: 2018-10-04
414 Sidor
ISBN 9789127454811
Onlineprodukt
99 kr
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärarhandledning Webb Matematik 5000+ Kurs 2c Lärarhandledning Webb
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärarhandledning Webb Kommande
Utgiven: 2019-08-16
ISBN 9789127456617
Onlineprodukt
349 kr
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Digital Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Digital
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Digital Kommande
Utgiven: 2019-02-22
324 Sidor
ISBN 9789127456594
Onlineprodukt
99 kr

Visa alla produkter (6 st)

Om Matematik 5000+

Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. Det lyfter fram allt centralt innehåll och samtliga förmågor i ämnesplanen. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik.

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller till exempel följande nyheter:
* Problemlösning med programmering i alla kapitel
* Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylblad i teori, uppgifter och aktiviteter
* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Problemlösning med programmering till kurs 1c och 2c hittar du här

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar
* Appar med ledtrådar, lösningar och självrättande kapitel- och kurstester

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel filmer, samt kostnadsfri läxhjälp på Facebook.

Kommande titlar i serien

* Kurs 3c - augusti 2019
* Kurs 4 - januari 2020
* Kurs 1b och 1a - augusti 2020
* Kurs 5 - januari 2021
* Kurs 2b och 2a - augusti 2021
* Kurs 3b - augusti 2022

Matematik 5000+ i fem steg

Läroböckernas kapitel följer en mycket tydlig struktur som kan sammanfattas i fem steg.

1. Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort sammanfattning och en elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

2. Teori som går att förstå

Ny teori förklaras på ett inspirerande sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer 123. En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer 1106 visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik som utvecklar förmågorna

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och lösa problem med hjälp av programmering.

5. Avslutning av ett kapitel

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras med fokus på olika förmågor och på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Digitalbok

Digitalboken är den tryckta lärobokens digitala motsvarighet.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen är webbaserad och innehåller bland annat  kopieringsunderlag med extra färdighetsträning, prov med bedömningsstöd, kommentarer och svar till aktiviteterna,  studieplaneringar och en digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12
månader.

Vill du bläddra i den reviderade serien?

Beställ ett utvärderingsexemplar!