Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik 5000+

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära serie Matematik 5000 och innehåller många nyheter. Bland annat har progressionen samt kopplingen till ämnesplanens mål och centrala innehåll tydliggjorts. Dessutom sätter den fokus på programmering och användandet av digitala verktyg – numera obligatoriska inslag i matematikundervisningen. 

Läs mer...
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok

Kurs 1c Lärobok

Utkom 7 augusti 2018

Isbn
9789127452701
Typ
Häftad
Sidantal
412
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok

Kurs 2c Lärobok

Utkom 14 januari 2019

Isbn
9789127454668
Typ
Häftad
Sidantal
324
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok

Kurs 3c Basåret Lärobok

Utkom 13 augusti 2019

Isbn
9789127457157
Typ
Häftad
Sidantal
432
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3c Lärobok Matematik 5000+ Kurs 3c Lärobok
Matematik 5000+ Kurs 3c Lärobok

Kurs 3c Lärobok

Utkom 8 augusti 2019

Isbn
9789127455283
Typ
Häftad
Sidantal
336
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok
nyhet

Kurs 4 Lärobok

Utkom 21 augusti 2020

Isbn
9789127455771
Typ
Häftad
Sidantal
336
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärarhandledning Webb Matematik 5000+ Kurs 1c Lärarhandledning Webb
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Kurs 1c Lärarhandledning Webb

Utkom 6 september 2019

Isbn
9789127454835
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Digital Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Digital
Matematik 5000+ Kurs 1c Lärobok Digital
Onlineprodukt

Kurs 1c Lärobok Digital

Utkom 4 oktober 2018

Isbn
9789127454811
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
414
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärarhandledning Webb Matematik 5000+ Kurs 2c Lärarhandledning Webb
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
kommande

Kurs 2c Lärarhandledning Webb

Utkommer 8 januari 2021

Isbn
9789127456617
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Digital Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Digital
Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Digital
Onlineprodukt

Kurs 2c Lärobok Digital

Utkom 25 februari 2019

Isbn
9789127456594
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
324
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Digital Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Digital
Matematik 5000+ Kurs 3c Basåret Lärobok Digital
Onlineprodukt

Kurs 3c Basåret Lärobok Digital

Utkom 13 september 2019

Isbn
9789127457737
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
464
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 3c Lärobok Digital Matematik 5000+ Kurs 3c Lärobok Digital
Matematik 5000+ Kurs 3c Lärobok Digital
Onlineprodukt

Kurs 3c Lärobok Digital

Utkom 13 september 2019

Isbn
9789127457713
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
324
Du har nått den maximala köpsumman.
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Digital Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Digital
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Digital
Onlineprodukt
nyhet

Kurs 4 Lärobok Digital

Utkom 25 september 2020

Isbn
9789127458239
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Matematik 5000+

Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. Det lyfter fram allt centralt innehåll och samtliga förmågor i ämnesplanen. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik. 

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller till exempel följande nyheter:
* Problemlösning med programmering i alla kapitel
* Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylblad i teori, uppgifter och aktiviteter
* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Kommande titlar i serien

* 1a, 1b, 1c, 3c och 4 – augusti 2021
* Kurs 1vux, 2b & 2c – januari 2022
* Kurs 2a, 5 och 2vux – augusti 2022
* Kurs 3b och 3vux – januari 2023

Matematik 5000+ är ett modernt och heltäckande läromedel som erbjuder stora möjligheter till en varierad undervisning. Det lyfter fram allt centralt innehåll och samtliga förmågor i ämnesplanen. I kombination med en tydlig progression ger det eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik. 

Nyheter i serien

Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller till exempel följande nyheter:
* Problemlösning med programmering i alla kapitel
* Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylblad i teori, uppgifter och aktiviteter
* Fler utmanande uppgifter på alla nivåer
* Aktiviteter, teman och historiksidor med fokus på förmågorna
* Kapitelavslutning som befäster begrepp och procedurer
* Utökat facit med fler ledtrådar och lösningar

Seriens omfattning

Fullt utbyggd kommer Matematik 5000+ att omfatta följande komponenter till samtliga kurser i ämnesplanen:
* Läroböcker
* Digitalböcker
* Webbaserade lärarhandledningar

Vi kommer dessutom erbjuda kostnadsfritt extramaterial, till exempel ledtrådar och lösningar.

Kommande titlar i serien

* 1a, 1b, 1c, 3c och 4 – augusti 2021
* Kurs 1vux, 2b & 2c – januari 2022
* Kurs 2a, 5 och 2vux – augusti 2022
* Kurs 3b och 3vux – januari 2023

Matematik 5000+ i fem steg

Läroböckernas kapitel följer en mycket tydlig struktur som kan sammanfattas i fem steg.

1. Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort sammanfattning och en elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

2. Teori som går att förstå

Ny teori förklaras på ett inspirerande sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer (). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer () visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik som utvecklar förmågorna

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och lösa problem med hjälp av programmering.

5. Avslutning av ett kapitel

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras med fokus på olika förmågor och på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Läroböckernas kapitel följer en mycket tydlig struktur som kan sammanfattas i fem steg.

1. Inledning av ett kapitel

Varje kapitel börjar med en kort sammanfattning och en elevtillvänd beskrivning av hur det aktuella arbetsområdet knyter an till ämnesplanens centrala innehåll. Eleven möter också en inledande aktivitet, med syfte att introducera kapitlets innehåll.

2. Teori som går att förstå

Ny teori förklaras på ett inspirerande sätt som ger eleven möjlighet att förstå och upptäcka matematiken. De viktigaste begreppen skrivs ut i marginalen och användbara digitala verktyg presenteras. Teorin avslutas med en eller flera lösta uppgifter.

3. Uppgifter med och utan digitala verktyg

Uppgifterna är varierade och ges med tydlig progression i tre nivåer (). En markering i form av en ram runt uppgiftens nummer () visar att uppgiften är tänkt att lösas med ett digitalt verktyg.

4. Aktiviteter, teman och historik som utvecklar förmågorna

Aktiviteterna ger dig som lärare möjligheter att variera din undervisning samtidigt som eleverna får tillfälle att utveckla sina olika matematiska förmågor, träna mer på att använda digitala verktyg och lösa problem med hjälp av programmering.

5. Avslutning av ett kapitel

Varje kapitel har en omfattande avslutning där innehållet repeteras med fokus på olika förmågor och på alla nivåer, både med och utan digitala verktyg. Facit innehåller förutom svar till alla uppgifter, även flertalet ledtrådar och lösningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Digitalbok

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor.

Lärarhandledning

Lärarhandledningarna är webbaserad och innehåller bland annat  kopieringsunderlag med extra färdighetsträning, kommentarer och svar till aktiviteterna, prov med bedömningsstöd och en digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Digitalbok

Digitalböckerna är de tryckta läroböckernas digitala motsvarighet. De har sökbart innehåll, länkad innehållsförteckning och bokmärkning. Använd gärna digitalböckerna vid genomgångar i klassrummet med en projektor.

Lärarhandledning

Lärarhandledningarna är webbaserad och innehåller bland annat  kopieringsunderlag med extra färdighetsträning, kommentarer och svar till aktiviteterna, prov med bedömningsstöd och en digitalbok. Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Applikationer och länkar

Applikation för aktiviteten Tangens för en vinkel (kurs 1c, s 210) hittar du här.
Applikation för aktiviteten Randvinklar (kurs 2c, s 175) hittar du här.
Länk till Tillväxtkurvor (kurs 2c, s 243) hittar du här.
Applikation för aktiviteten Talet e (kurs 3c, s 112 & kurs 3c Basåret, s 230) hittar du här

Applikation för aktiviteten Tangens för en vinkel (kurs 1c, s 210) hittar du här.
Applikation för aktiviteten Randvinklar (kurs 2c, s 175) hittar du här.
Länk till Tillväxtkurvor (kurs 2c, s 243) hittar du här.
Applikation för aktiviteten Talet e (kurs 3c, s 112 & kurs 3c Basåret, s 230) hittar du här

Presentation av Matematik 5000+

Presentation av Matematik 5000+

Vill du bläddra i den reviderade serien?

Beställ ett utvärderingsexemplar!

NOKflex Blå NA-TE

NOKflex är matematikläromedlet som motiverar alla! Innehållet är baserat på Matematik 5000-böckerna. Det är ett heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning. Blå serie för NA, TE samt Basåret är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c.

Läs mer

NOKflex Code

Nytt läromedel utvecklat utifrån läroplanerna för programmering i matematik. Med NOKflex Code kan elever på högstadiet och gymnasiet lära sig att lösa matematiska uppgifter med hjälp av textbaserad programmering.  

 

Läs mer