Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Naturkunskap 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Naturkunskap för gymnasiet. Det omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1b enligt Gy 11. Här finns allt vad man kan förvänta sig: innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial. Under läsåret 2018/2019 kompletterar vi materialet med Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 2.

Läs mer...
Digilär Naturkunskap för gymnasiet Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Utkom 10 augusti 2018

Isbn
9789198442496
Licenstid
365 dagar
Du har nått den maximala köpsumman.
227 kr
Digilär Naturkunskap för gymnasiet Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442496
227 kr
Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Digilär Naturkunskap för gymnasiet
227 kr
Digilär Naturkunskap för gymnasiet Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Utkom 10 aug 2018
ISBN 9789198442496
227 kr
Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Ingen Författare
Digilär Naturkunskap för gymnasiet
Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Andra intressanta titlar

Behöver du som redan är kund fler licenser?

Besök din återförsäljare (Läromedia, GR Utbildning eller Skolon) eller beställ direkt här på vår hemsida.

Om Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Fem snabba om läromedlet

  • Självrättande instuderingsfrågor med svar till varje kapitel, för att befästa innehållet.
  • Lär tillsammans – diskussionsuppgifter, gruppuppgifter, klassuppgifter.
  • Fältstudier och laborationer.
  • Forskningstorget – nyskrivet och aktuellt lektionsmaterial.
  • Inspirerande text och utvalda bilder som förstärker texten, samt repetition i sammanfattningen.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Naturkunskap för gymnasiet bygger på Insikt Naturkunskap och består av intresseväckande texter, inspirerande bilder samt bildberättelser. Det finns en stor variation av uppgifter bland annat instuderingsfrågor med lösningsförslag, diskussionsuppgifter, laborationer, fördjupningar och fältstudier.

Stöttning i din undervisning

Lärarhandledningen sträcker sig från en övergripande nivå ner till varje arbetsområde där det finns kommentarer till texterna och tips på uppgifter samt lärarkommentarer till laborationerna. I handledningen finns många olika typer av genomtänkta, engagerande gruppövningar, som fyra-hörn-övningar, färdiga att använda i klassrummet. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen.

Ett läromedel som motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. I Biblioteket finns även bredvidläsningstexter som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper. Dessutom ingår Forskningstorget där vi lyfter upp den senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik i en text med tillhörande uppgifter och tips på vidare läsning.

Tips till dig som vill prova Digilär Naturkunskap

  1. Läs Introduktionen för en snabb överblick över läromedlet.
  2. Titta närmare på begreppsträning inklusive självrättande övningar för att träna begreppen.
  3. Upptäck klickbara fördjupningar för den som vill lära sig mer.
  4. Skumma igenom den stora mängden laborationer.
  5. Välj ut en av de matiga lärarhandledningarna med utvalda provuppgifter och titta närmare på upplägget.

Forskningstorget – spännande teman i naturvetenskap och teknik

På Forskningstorget lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Materialet passar perfekt att använda under en lektion, eller som fördjupningsmaterial för eleverna med extra stort intresse för naturvetenskap och teknik.

Du hittar Forskningstorget i biblioteket för Digilär BiologiFysikKemi och Teknik på högstadiet samt Digilär Naturkunskap och Digilär Fysik för gymnasiet.

Insikt Naturkunskap

Böckerna i serien Insikt Naturkunskap har ett lättillgängligt och  engagerande språk som lockar fram elevernas förmåga att reflektera kring det de läser. Böckerna är skrivna efter en tydlig struktur där fenomen förklaras med konkreta exempel som ligger nära elevens verklighet.

Läs mer