Insikt Naturkunskap

Naturkunskapsläromedlet som tydligt kopplar teori till verklighet och leder eleverna till insikter. Böckerna i serien Insikt Naturkunskap har ett lättillgängligt språk som engagerar eleverna och lockar fram förmågan att reflektera kring det man läser. Böckerna har tydlig struktur och fenomen förklaras med konkreta exempel som ligger nära elevens verklighet.

Tryckta läromedel

Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok
Utgiven: 2011-08-05
136 Sidor
ISBN 9789127421653
Häftad
259 kr
Provläs
Insikt Naturkunskap 1b Lärobok Insikt Naturkunskap 1b Lärobok
Insikt Naturkunskap 1b Lärobok
Utgiven: 2012-02-28
240 Sidor
ISBN 9789127423206
Häftad
339 kr
Provläs
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok Insikt Naturkunskap 2 Lärobok
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok
Utgiven: 2013-08-30
200 Sidor
ISBN 9789127433700
Häftad
339 kr
Provläs

Digitala läromedel

Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärarhandledning Webb Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärarhandledning Webb
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärarhandledning Webb
Utgiven: 2012-11-23
100 Sidor
ISBN 9789127426405
Onlineprodukt
799 kr
Provläs
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Digital Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Digital
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Digital
Utgiven: 2011-09-30
ISBN 9789127424678
Onlineprodukt
99 kr
Insikt Naturkunskap 1b Lärarhandledning Webb Insikt Naturkunskap 1b Lärarhandledning Webb
Insikt Naturkunskap 1b Lärarhandledning Webb
Utgiven: 2013-12-30
210 Sidor
ISBN 9789127435247
Onlineprodukt
999 kr
Provläs
Insikt Naturkunskap 1b Lärobok Digital Insikt Naturkunskap 1b Lärobok Digital
Insikt Naturkunskap 1b Lärobok Digital
Utgiven: 2012-04-15
ISBN 9789127426108
Onlineprodukt
99 kr
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok Digital Insikt Naturkunskap 2 Lärobok Digital
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok Digital
Utgiven: 2014-05-02
184 Sidor
ISBN 9789127434387
Onlineprodukt
99 kr

Visa alla produkter (8 st)

Om Insikt Naturkunskap

Insikt Naturkunskap beskriver på ett elevnära sätt naturvetenskapens koppling till vardagen. Inspirerande bilder väcker nyfikenhet för vad naturen betyder för oss och hur vi själva påverkar den. Böckerna lägger stor vikt vid att eleven ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till naturvetenskapliga resultat och ovetenskapligt grundade påståenden.

Insikt Naturkunskap 1a och 1b

Böckerna behandlar vår roll på jorden, vilken påverkan vi har på de naturliga kretsloppen och vilka konsekvenser vårt handlande får. Böckerna lyfter också vetenskapens möjligheter och vårt ansvar för dess risker.

1b täcker kurserna 1a1 och 1a2. I Insikt 1b behandlas människokroppen från litet till stort med fokus på livsstil och hur denna påverkar hälsan. En bra bas ges för att bredda kunskaperna kring lust, kärlek och sexualitet.

Naturkunskap 2

I Insikt Naturkunskap 2 behandlas universums och jordens bildande, människokroppens organ och organsystem och hur evolutionen skapat den mångfald av organismer vi ser idag. Den tar också ett grepp om organiska och oorganiska ämnen i vardagen och hur naturvetenskapliga metoder och teorier bidragit till det liv vi lever.

Lärarhandledning

Här finns bland annat kommentarer till boken, instuderingsuppgifter, sammanfattningar av kapitlen och förslag på laborationer.

Digitalböcker

Serien finns även som digitalböcker. Här är all text inläst och dessutom har de funktioner som sökbart innehåll, bokmärkning, länkad innehållsförteckning och zoomfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken när de vill och var de än befinner sig. Du kan också använda den med projektor för genomgångar i klassen.