Insikt Naturkunskap

Mötet mellan natur och samhälle

Digital lärresurs Naturkunskap
GY VUX

Böckerna i serien Insikt Naturkunskap har ett lättillgängligt och  engagerande språk som lockar fram elevernas förmåga att reflektera kring det de läser. Böckerna är skrivna efter en tydlig struktur där fenomen förklaras med konkreta exempel som ligger nära elevens verklighet.


Tryckta läromedel

Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok
Utgivningsdatum 2011-08-05
136 Sidor
ISBN 9789127421653
Häftad
Provläs
Insikt Naturkunskap 1b Lärobok Insikt Naturkunskap 1b Lärobok
Insikt Naturkunskap 1b Lärobok
Utgivningsdatum 2012-02-28
240 Sidor
ISBN 9789127423206
Häftad
Provläs
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok Insikt Naturkunskap 2 Lärobok
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok
Utgivningsdatum 2013-08-30
200 Sidor
ISBN 9789127433700
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärarhandledning Webb Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärarhandledning Webb
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2012-11-23
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127426405
Onlineprodukt
Provläs
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Digital Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Digital
Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2011-09-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127424678
Onlineprodukt
Insikt Naturkunskap 1b Lärarhandledning Webb Insikt Naturkunskap 1b Lärarhandledning Webb
Insikt Naturkunskap 1b Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2013-12-30
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127435247
Onlineprodukt
Provläs
Insikt Naturkunskap 1b Lärobok Digital Insikt Naturkunskap 1b Lärobok Digital
Insikt Naturkunskap 1b Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2012-04-15
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127426108
Onlineprodukt
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok Digital Insikt Naturkunskap 2 Lärobok Digital
Insikt Naturkunskap 2 Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2014-05-02
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127434387
Onlineprodukt

Visa alla produkter (8 st)

Om Insikt Naturkunskap

Insikt Naturkunskap beskriver på ett elevnära sätt naturvetenskapens koppling till vardagen. Inspirerande bilder väcker nyfikenhet för vad naturen betyder för oss och hur vi själva påverkar den. Böckerna lägger stor vikt vid att eleven ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till naturvetenskapliga resultat och ovetenskapligt grundade påståenden.

Insikt Naturkunskap 1a och 1b

Böckerna behandlar vår roll på jorden, vilken påverkan vi har på de naturliga kretsloppen och vilka konsekvenser vårt handlande får. Böckerna lyfter också vetenskapens möjligheter och vårt ansvar för dess risker.

1b täcker kurserna 1a1 och 1a2. I Insikt 1b behandlas människokroppen från litet till stort med fokus på livsstil och hur denna påverkar hälsan. En bra bas ges för att bredda kunskaperna kring lust, kärlek och sexualitet.

Naturkunskap 2

I Insikt Naturkunskap 2 behandlas universums och jordens bildande, människokroppens organ och organsystem och hur evolutionen skapat den mångfald av organismer vi ser idag. Den tar också ett grepp om organiska och oorganiska ämnen i vardagen och hur naturvetenskapliga metoder och teorier bidragit till det liv vi lever.

Lärarhandledning

Här finns bland annat kommentarer till boken, instuderingsuppgifter, sammanfattningar av kapitlen och förslag på laborationer. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er, som kan delas med lärarna.

Digitalbok

Serien finns även som digitalböcker. Här är all text inläst och dessutom har de funktioner som sökbart innehåll, bokmärkning, länkad innehållsförteckning och zoomfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken när de vill och var de än befinner sig. Du kan också använda den med projektor för genomgångar i klassen.

Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Naturkunskap 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Naturkunskap för gymnasiet. Det omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1b enligt Gy 11. Här finns allt vad man kan förvänta sig: innehållsrika texter, ett förstklassigt bildmaterial och ett omfattande studiematerial. Under läsåret 2018/2019 kompletterar vi materialet med Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 2. 
Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

Läs mer