Gail Davison Blad

Wings åk 8

Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader, vilket gör att du kan anpassa undervisningen efter elevernas behov.

Teman i Wings 8: The Media, Health, The Environment, Animals, The USA. 

Läs mer