Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vardagssvenska – Grundkurs i svenska språket

Ett nytt läromedel, utvecklat för nyanlända som går språkkurser under asyltiden. 

Läs mer...
Vardagssvenska - Grundkurs i svenska språket Vardagssvenska - Grundkurs i svenska språket
Vardagssvenska - Grundkurs i svenska språket

Vardagssvenska - Grundkurs i svenska språket

ISBN 9789127447035
Utkom 5 oktober 2016
ISBN
9789127447035
Typ
Häftad
Sidantal
90
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Vardagssvenska - Grundkurs i svenska språket

Vardagssvenska – Grundkurs i svenska språket är ett läromedel i svenska som i första hand är tänkt för nyanlända unga och vuxna som väntar på att få börja utbildning i svenska för invandrare (sfi). Läromedlet utgår från kursplanen Vardagssvenska som är framtagen för kurser på studieförbund.

Fem kapitel med användbara fraser och fakta om Sverige

Boken omfattar fem kapitel och en metoddel för kursledaren samt bildlexikon för bokens översiktsbilder. De fyra första kapitlen utgår från direkt kommunikation. Här hittar man användbara fraser som man kan behöva under den första tiden i Sverige, som till exempel i affären, på vårdcentralen eller i skolan. I slutet av varje kapitel finns en PLUS-sida för den som vill jobba vidare. Den innehåller texter, grammatik och lucktext med facit. Det femte är ett kapitel med fakta om Sverige.

Undervisningtips för kursledaren

Metoddelen innehåller enkla tips på hur du som kursledare kan arbeta med materialet. Vid texterna och övningarna finns symboler som visar att man kan lyssna, skriva, arbeta i par och arbeta i grupp.

Läromedlet Vardagssvenska har:

* Ett gediget och inspirerande bildmaterial - enkelt för eleven att förstå
* En PLUS-del för de kursdeltagare som går snabbt fram
* Inspelade dialoger på dari, arabiska, somaliska och tigrinja.

 

Vardagssvenska – Grundkurs i svenska språket är ett läromedel i svenska som i första hand är tänkt för nyanlända unga och vuxna som väntar på att få börja utbildning i svenska för invandrare (sfi). Läromedlet utgår från kursplanen Vardagssvenska som är framtagen för kurser på studieförbund.

Fem kapitel med användbara fraser och fakta om Sverige

Boken omfattar fem kapitel och en metoddel för kursledaren samt bildlexikon för bokens översiktsbilder. De fyra första kapitlen utgår från direkt kommunikation. Här hittar man användbara fraser som man kan behöva under den första tiden i Sverige, som till exempel i affären, på vårdcentralen eller i skolan. I slutet av varje kapitel finns en PLUS-sida för den som vill jobba vidare. Den innehåller texter, grammatik och lucktext med facit. Det femte är ett kapitel med fakta om Sverige.

Undervisningtips för kursledaren

Metoddelen innehåller enkla tips på hur du som kursledare kan arbeta med materialet. Vid texterna och övningarna finns symboler som visar att man kan lyssna, skriva, arbeta i par och arbeta i grupp.

Läromedlet Vardagssvenska har:

* Ett gediget och inspirerande bildmaterial - enkelt för eleven att förstå
* En PLUS-del för de kursdeltagare som går snabbt fram
* Inspelade dialoger på dari, arabiska, somaliska och tigrinja.

 

Skrivnyckeln

Läromedel för dig som undervisar ungdomar och vuxna i svenska som andraspråk. Skrivnyckeln är riktad till nyanlända elever som är i början av sin språkutveckling. Den ger eleven enkla förklaringar till svensk grammatik och bokens upplägg, urval och metod bygger på den senaste forskningen inom andraspråksinlärning. 

Läs mer