Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

UVK-portalen Digital

UVK-portalen består av åtta antologier i digital utgåva: Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare (red. Marcus Samuelsson, Martin Karlberg), Ämneslärarens arbete (red. Maria Andrée, Gabriel Bladh, Ingrid Carlgren, Malin Tväråna), Specialpedagogik för lärare (red. Mara Westling Allodi), Hållbar bedömning (red. Åsa Hirsh, Christian Lundahl), Utbildningens organisation och villkor (red. Maria Jarl, Hans Albin Larsson), Lärande, skola, bildning (red. Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg), Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap (red. Thomas Nygren) och Vetenskapliga teorier för lärare (red. Margareta Serder, Anna Jobér).

I UVK-portalen Digital nås alla antologierna via ett månadsabonnemang. Välj att handla som Privatkund i varukorgen uppe till höger för att se priset och handla.

Läs mer...
UVK-portalen Digital UVK-portalen Digital
UVK-portalen Digital
Abonnemang

UVK-portalen Digital

ISBN 9789127827868
Utkom 15 augusti 2022
ISBN
9789127827868
Licenstid
30 dagar
Typ
Abonnemang
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Digital

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Natur & Kultur gör tillsammans med flera av landets ledande forskare inom utbildningsvetenskap en större satsning i form av kurslitteratur specifikt framtagen för UVK-kurser inom lärarutbildningen.

Tryckt eller digitalt format
UVK består av åtta antologier i både tryckt och digitalt format. De digitala antologierna kan antingen köpas separat eller nås via UVK-portalen, då får man tillgång till alla antologier i ett månadsabonnemang. De digitala antologierna har funktionalitet som talsyntes och en mycket användbar sökfunktion. De är anpassade till flera format (mobil, dator och platta).

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Natur & Kultur gör tillsammans med flera av landets ledande forskare inom utbildningsvetenskap en större satsning i form av kurslitteratur specifikt framtagen för UVK-kurser inom lärarutbildningen.

Tryckt eller digitalt format
UVK består av åtta antologier i både tryckt och digitalt format. De digitala antologierna kan antingen köpas separat eller nås via UVK-portalen, då får man tillgång till alla antologier i ett månadsabonnemang. De digitala antologierna har funktionalitet som talsyntes och en mycket användbar sökfunktion. De är anpassade till flera format (mobil, dator och platta).

                     

                     

Läs mer om antologierna och de olika formaten på vår UVK-sida: 

Läs mer om antologierna och de olika formaten på vår UVK-sida: