Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sorg och komplicerad sorg

Sorg är en normal reaktion vid förlust av en närstående. Men för cirka tio procent följer sorgen inte det förväntade läkningsförloppet. Denna bok beskriver komplicerad sorg och hur den skiljer sig från vanlig sorg och traumatisering.

Läs mer...
Sorg och komplicerad sorg Sorg och komplicerad sorg
Sorg och komplicerad sorg

Sorg och komplicerad sorg

ISBN 9789127462892
Utkom 20 oktober 2023
ISBN
9789127462892
Typ
Inbunden
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.
Sorg och komplicerad sorg Sorg och komplicerad sorg
Sorg och komplicerad sorg
E-bok (Epub)

Sorg och komplicerad sorg

ISBN 9789127462908
Utkom 22 oktober 2023
ISBN
9789127462908
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.

Sorg är en normal reaktion vid förlust av en närstående. Men för cirka tio procent följer sorgen inte det förväntade läkningsförloppet. Denna bok beskriver komplicerad sorg och hur den skiljer sig från vanlig sorg och traumatisering. Författarna tar upp de vanligaste formerna av komplicerad sorg, som förlängd sorgreaktion, och hur de olika tillstånden kan behandlas utifrån flera olika terapiformer. De tar även upp insatser vid större katastrofer. Fallbeskrivningar illustrerar viktiga kliniska frågor.

Sorg och komplicerad sorg är skriven för studerande och yrkesverksamma inom människovårdande yrken och för alla som möter människor i sorg: psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, medlemmar i kristeam, präster, poliser och verksamma inom socialtjänst och skola.

Isabel Petrini, leg. psykolog, har fackgranskat den svenska utgåvan.

Författarna till denna antologi är Norges främsta kliniker och forskare inom sorg. Redaktörer är:
Pål Kristensen, fil.dr och docent vid Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen. Han har i över 20 år arbetat både som klinisk psykolog och forskare med fokus på sorg och komplicerad sorg.

Kari Dyregrov, fil.dr och professor emerita vid Høgskulen på Vestlandet. Hon har forskat om sorg och komplicerad sorg i 25 år, bland annat vid Senter for krisepsykologi.

Atle Dyregrov, fil.dr och professor emeritus vid Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen och arbetar även på Kliniken för krispsykologi. Han har arbetat i närmare 40 år som forskare och klinisk psykolog med sorg och behandling av komplicerad sorg.

Sagt om boken

”Författarna delar generöst med sig av konkreta beskrivningar av hur man varsamt och medvetet bemöter den som drabbats av svår sorg. Boken är ett fyrljus i mörkret för dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Den kan också inspirera och ge förtröstan till dig som söker lindra och förebygga ett förlängt lidande.”
Poa Samuelberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi

”Denna bok flyttade direkt in på min hylla med mest använda böcker! En riktig skatt, fylld med kunskap om sorg och svåra sorgereaktioner, kunskap som tyvärr ofta är en bristvara i vårt samhälle. Jag uppskattade särskilt de pedagogiska översikterna om hur komplicerad sorg skiljer sig från normal sorg, depression och ptsd. Även barns utsatthet tas upp på ett mycket bra sätt. Given inom grund- och vidareutbildningar för alla människovårdande yrken. Jag hoppas att boken kommer läsas av många!”
Sara Johansson, beteendevetare med inriktning krisstöd till barn och vuxna, tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset

Sorg är en normal reaktion vid förlust av en närstående. Men för cirka tio procent följer sorgen inte det förväntade läkningsförloppet. Denna bok beskriver komplicerad sorg och hur den skiljer sig från vanlig sorg och traumatisering. Författarna tar upp de vanligaste formerna av komplicerad sorg, som förlängd sorgreaktion, och hur de olika tillstånden kan behandlas utifrån flera olika terapiformer. De tar även upp insatser vid större katastrofer. Fallbeskrivningar illustrerar viktiga kliniska frågor.

Sorg och komplicerad sorg är skriven för studerande och yrkesverksamma inom människovårdande yrken och för alla som möter människor i sorg: psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer, medlemmar i kristeam, präster, poliser och verksamma inom socialtjänst och skola.

Isabel Petrini, leg. psykolog, har fackgranskat den svenska utgåvan.

Författarna till denna antologi är Norges främsta kliniker och forskare inom sorg. Redaktörer är:
Pål Kristensen, fil.dr och docent vid Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen. Han har i över 20 år arbetat både som klinisk psykolog och forskare med fokus på sorg och komplicerad sorg.

Kari Dyregrov, fil.dr och professor emerita vid Høgskulen på Vestlandet. Hon har forskat om sorg och komplicerad sorg i 25 år, bland annat vid Senter for krisepsykologi.

Atle Dyregrov, fil.dr och professor emeritus vid Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen och arbetar även på Kliniken för krispsykologi. Han har arbetat i närmare 40 år som forskare och klinisk psykolog med sorg och behandling av komplicerad sorg.

Sagt om boken

”Författarna delar generöst med sig av konkreta beskrivningar av hur man varsamt och medvetet bemöter den som drabbats av svår sorg. Boken är ett fyrljus i mörkret för dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Den kan också inspirera och ge förtröstan till dig som söker lindra och förebygga ett förlängt lidande.”
Poa Samuelberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi

”Denna bok flyttade direkt in på min hylla med mest använda böcker! En riktig skatt, fylld med kunskap om sorg och svåra sorgereaktioner, kunskap som tyvärr ofta är en bristvara i vårt samhälle. Jag uppskattade särskilt de pedagogiska översikterna om hur komplicerad sorg skiljer sig från normal sorg, depression och ptsd. Även barns utsatthet tas upp på ett mycket bra sätt. Given inom grund- och vidareutbildningar för alla människovårdande yrken. Jag hoppas att boken kommer läsas av många!”
Sara Johansson, beteendevetare med inriktning krisstöd till barn och vuxna, tidigare rådgivare vid internationella Röda Korset

Författarna skriver kunnigt, engagerat och hoppfullt om ett viktigt ämne, till gagn för sörjande som alltför ofta inte fått rätt hjälp. Håkan Stenow, BTJ-häftet nr 21, 2023