SOL 4000 Levande historia Åk 9

Digital lärresurs Historia
7-9

SOL 4000 Levande historia är anpassad till Lgr 11. Den beskriver världshistorien i kronologisk ordning och syftar till att ge eleverna både en historisk referensram och verktyg att förklara och analysera historiska skeenden.


Tryckta läromedel

SOL 4000 Levande historia 9 Elevbok SOL 4000 Levande historia 9 Elevbok
SOL 4000 Levande historia 9 Elevbok
Utgivningsdatum 2013-01-16
156 Sidor
ISBN 9789127423039
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

SOL 4000 Levande historia 9 Elevbok Digital SOL 4000 Levande historia 9 Elevbok Digital
SOL 4000 Levande historia 9 Elevbok Digital
Utgivningsdatum 2016-11-03
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127437425
Onlineprodukt
SOL 4000 Levande historia 9 Lärarhandledning Webb SOL 4000 Levande historia 9 Lärarhandledning Webb
SOL 4000 Levande historia 9 Lärarhandledning Webb
Utgivningsdatum 2013-09-25
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127423169
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

SOL 4000 Levande historia 9

Om SOL 4000 Levande historia åk 9

Levande historia 9 fortsätter den berättelse som inleddes med Tysklands enande i åttans bok och nu leder fram till första världskriget, ryska revolutionen, andra världskriget, Förintelsen och Gulag. Framställningen går vidare till det kalla kriget och Berlinmurens fall, ett fall som drar med sig hela Östeuropa och supermakten Sovjetunionen. 

Även demokratins genombrott i Sverige, välfärdsstatens framväxt och framtida utmaningar får stort utrymme. Det nyskrivna kapitlet Motstånd mot förtryck tar upp kampen mot både politiskt och normativt förtryck.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningen består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Levande historia finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Levande historia och SOL 4000 Levande historia Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.