SOL 4000 Levande historia Fokus åk 9

Historieläromedel på lättläst svenska

SOL 4000 Levande historia Fokus 9 är den lättlästa versionen av SOL 4000 Levande historia 9. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig.

Tryckta läromedel

SOL 4000 Levande historia 9 Fokus Elevbok
Häftad 96 sidor. 2013-07-15. ISBN 9789127423008
167 kr
Köp direkt via din återförsäljare
SOL 4000 Levande historia 9 Fokus Arbetsbok
Häftad 48 sidor. 2013-08-21. ISBN 9789127422940
43 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

SOL 4000 Levande historia 9 Fokus Elevbok Digital
Onlineprodukt 96 sidor. 2013-09-20. ISBN 9789127430051
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om SOL 4000 Levande historia Fokus

Med SOL 4000 Levande historia och SOL 4000 Levande historia Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.

Lärarwebben – här hittar du allt extramaterial

På lärarwebben hittar du bildspel, interaktiva bilder och annat material som du kan använda för att introducera och fördjupa böckernas innehåll. Samtliga bildspel avslutas med uppgifter, som du kan bygga hela lektioner kring. Bildspelen har också ordlistor, som underlättar förståelsen av svåra ord och begrepp.