SOL 4000 Geografi 7-9 Stadiebok

SOL 4000 Geografi 7-9 Stadiebok är anpassad till Lgr 11 och samlar alla elevböcker i en och samma bok.

Tryckta läromedel

SOL 4000 Geografi 7-9 Stadiebok
Häftad 460 sidor. 2013-04-26. ISBN 9789127429949
429 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Geografi 7-9 Stadiebok

Stadieboken innehåller sex teman: Vår värld - en orientering, Vår livsmiljö, Människan och naturen, Europa med Norden, Människan och miljön och Sju länder i världen. Tillsammans ger de en bred orientering om den värld vi lever i: Vad är klimat? Var bor människor? Hur försörjer de sig? Vad innebär hållbar utveckling?

Texterna är uppdelade i två nivåer och boken innehåller flera uppslag med frågor på tre nivåer.