SOL 4000 Geografi Fokus åk 7

Geografiläromedel på lättläst svenska

SOL 4000 Geografi Fokus 7 är den lättlästa versionen av SOL 4000 Geografi 7. Fokus-böckerna är anpassade till elever med svenska som andraspråk samt andra elever för vilka de vanliga grundböckerna känns för svåra att tillgodogöra sig.

Tryckta läromedel

SOL 4000 Geografi 7 Fokus Arbetsbok
Häftad 48 sidor. 2012-03-21. ISBN 9789127422704
43 kr
Köp direkt via din återförsäljare
SOL 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok
Häftad 96 sidor. 2011-12-03. ISBN 9789127421776
167 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

SOL 4000 Geografi 7 Fokus Elevbok Digital
Onlineprodukt 2012-02-17. ISBN 9789127425019
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om SOL 4000 Fokus

Med SOL 4000 Geografi och SOL 4000 Geografi Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.

Lärarwebben – här hittar du allt extramaterial

På lärarwebben hittar du bildspel, interaktiva bilder och annat material som du kan använda för att introducera och fördjupa böckernas innehåll. Samtliga bildspel avslutas med uppgifter, som du kan bygga hela lektioner kring. Bildspelen har också ordlistor, som underlättar förståelsen av svåra ord och begrepp.