SOL 4000 Geografi åk 9

SOL 4000 Geografi täcker in och behandlar det centrala innehållet i kursplanen för Lgr 11. Det betyder bland annat att eleverna med hjälp av böckernas innehåll kan utveckla kunskaper om och göra jämförelser mellan olika geografiska förhållanden.

Tryckta läromedel

SOL 4000 Geografi 9 Elevbok
Häftad 156 sidor. 2013-03-14. ISBN 9789127423022
149 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

SOL 4000 Geografi 9 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt 150 sidor. 2013-09-02. ISBN 9789127423190
1010 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Onlineprodukt 156 sidor. 2016-09-23. ISBN 9789127437418
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

SOL 4000 Geografi 9

Om SOL 4000 Geografi åk 9

I Geografi 9 heter temana Människan och miljön och Sju länder i världen. I Människan och miljön lyfts frågor om befolkning, ojämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling. I sju länder kan eleverna läsa om USA, Kina, Nigeria och fyra länder till.

I nians bok återkommer rubriken Våra sårbara platser. Här handlar det bland annat om Mississippifloden i USA och de åter­kommande jordbävningarna i Japan.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen beskriver ämnets karaktär och syfte, kursplanens centrala innehåll och innehåller hjälp och stöd till bedömning, undervisningstips, facit och arbetsblad till eleverna. Lärarhandledningarna består av nedladdningsbara pdf:er och kan delas med lärare på skolan.

Digitalt

SOL 4000 Geografi finns som digitalbok och som extramaterial till tryckt bok, som innehåller:

* Quiz
* Bildspel
* Interaktiva bilder
* Ord- och begreppsträning

Extramaterialet är kostnadsfritt och nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att skapa ett konto.

Fokusböckerna – arbeta på två språkliga nivåer

Med SOL 4000 Geografi och SOL 4000 Geografi Fokus kan du arbeta med dessa texter på två språkliga nivåer. Tack vare att böckerna har samma rubriker och samma innehåll kan du använda dem samtidigt i klassrummet. Du kan alltså enkelt individanpassa undervisningen, vilket är extra viktigt om eleverna befinner sig på olika språkliga nivåer.