Sju dagar

Digital lärresurs SFI, Studieväg 1 SFI, Studieväg 2
Förberedelseklass SFI Språkintro VUX

Sju dagar följer tio personer i olika åldrar och deras möten med vardaglig skriftlig information som kassakvitton, anslag, annonser och mejl. Eleverna får lära sig att tolka kartor och diagram, skicka flyttkort, svara på sms och mycket annat.


Tryckta läromedel

Sju dagar Lärobok Sju dagar Lärobok
Sju dagar Lärobok
Utgivningsdatum 2005-07-07
96 Sidor
ISBN 9789127501973
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Sju dagar Lärobok Digital Sju dagar Lärobok Digital
Sju dagar Lärobok Digital
Utgivningsdatum 2012-06-26
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127427990
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Sju dagar

Om Sju dagar

"Sju"-böckerna är i första hand tänkta för vuxna som läser en långsam kurs B inom sfi men de passar också för gymnasieungdomar, t ex på språkintroduktion. 

Ordförrådet i böckerna är begränsat, men det förutsätts att eleverna klarar sig någorlunda muntligt på svenska. Nu ska de lära sig att tolka den skrift och den grafiska information som omger oss i vår vardag.