Rivstart A1+A2

Med Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Passar för Sfi studieväg 3/ Nybörjare med studievana/ Svenska som främmande språk (A1–C1)/ Sva grundvux/ Sva 1-3 på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Tryckta läromedel

Rivstart A1+A2 Övningsbok, andra upplagan
Häftad 195 sidor. 2014-05-15. ISBN 9789127434219
196 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Rivstart A1+A2 Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan
Häftad 240 sidor. 2014-04-25. ISBN 9789127434202
298 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Rivstart A1+A2 Lärarhandledning, andra upplagan
Specialbindning 170 sidor. 2014-08-14. ISBN 9789127434226
400 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Rivstart A1+A2 Elev-cd mp3, andra upplagan
AV/Elektron.tjänst 2014-07-15. ISBN 9789127438286
145 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Rivstart A1+A2

Om Rivstart

Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven. 

För studievana och självstudier

Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs nu in i kapitlen och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardagskommunikation. Läromedlet passar även bra för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

Rivstart App – träna svenska när vi vill!

Rivstarts app hjälper eleven med snabb och rolig inlärning! Här får du självrättande och varierade övningar och appen ger en spelkänsla som triggar eleven till utveckling och fortsatt träning. 

Interaktiva övningar, hörövningstexter och mycket mer på webben

Extramaterial och inlästa ljudfiler till den tryckta boken når du kostnadsfritt via Mina sidor. Där hittar såväl du som dina elever extramaterial som interaktiva webbövningar, text- och övningsbokens facit, hörövningstexter, framstegstester med facit, övningsdialoger samt verblista. Dessutom finns ordlistor på engelska och tyska. 

Nya tempusbeteckningar

I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats.

Öva mera!

Textböcker...

Textböckernas övningar är kommunikativa och de många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket. Skrivuppgifterna befäster och utvecklar deltagarnas språkliga förmåga ytterligare. Dessutom finns ordlistor på engelska och tyska. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

...och övningsböcker

Nu innehåller övningsböckerna ännu fler grammatikövningar. I textboken finns hänvisningar till övningsbokens grammatiska moment. På så sätt är det lätt för eleven att följa med i arbetet med textbok och övningsbok. Övningar vävs in i kapitlen för repetition och befästande och eleven bygger på så sätt snabbt upp sitt språk.

Lärarhandledning

I Rivstarts lärarhandledning finns råd och tips för arbetet med böckerna samt en mängd kopieringsunderlag och tester där eleven själv kan se sin språkutveckling. I lärarhandledningarna hittar du även manus till varje kapitels hörövningar. Cd-skiva med mp3 filer till alla texter och hörövningar ingår.

Rivstart kortfattat:

* Snabb inlärning
* Uppmuntrar till kommunikation
* Nu fler övningar
* App för extra träning
* Passar för: Svenska som främmande språk nivå A1-C1, SFI studieväg 3, SVA grundvux, nybörjare med studievana, företagsutbildningar i svenska samt kurserna Sva 1-3 på gymnasiet och vuxenutbildningen.