Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan ger eleverna ännu bättre verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. 

Tryckta läromedel

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Utgiven: 2018-08-20
312 Sidor
ISBN 9789127453630
Häftad
260 kr
Provläs

Digitala läromedel

Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Utgiven: 2018-08-22
312 Sidor
ISBN 9789127453647
Onlineprodukt
99 kr

Kostnadsfritt extramaterial

Religion 1 för gymnasiet

Om Religion 1

Den reviderade utgåvan av Religion 1 har innehållsmässigt breddats med ett nytt kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. De övriga kapitlen har uppdaterats bland annat med ytterligare exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Frågorna i boken har utökats så att eleverna får större möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa.

Med Religion 1 får eleverna möjlighet att:

* resonera om hur man kan studera och samtala om religioner och livsåskådningar
* reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga
* diskutera olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion
* förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang
* undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan, och att hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar

Digitalbok

Religion 1 finns också som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet. 

Religion 1 för gymnasiet är saklig, lättöverskådlig. Katrine Hamori, BTJ-häftet nr 22, 2018

Utvärderingsexemplar av Religion 1

Beställ utvärderingsexemplar!