Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan ger eleverna ännu bättre verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar. 

Läs mer...
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan

Utkom 20 augusti 2018

Isbn
9789127453630
Typ
Häftad
Sidantal
312
Du har nått den maximala köpsumman.
384 kr
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Utkom 20 aug 2018
ISBN 9789127453630
384 kr
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
384 kr
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Utkom 20 aug 2018
ISBN 9789127453630
384 kr
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Ingen Författare
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Onlineprodukt

Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan

Utkom 22 augusti 2018

Isbn
9789127453647
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
312
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Utkom 22 aug 2018
ISBN 9789127453647
174 kr
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
174 kr
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Utkom 22 aug 2018
ISBN 9789127453647
174 kr
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Ingen Författare
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan

Andra intressanta titlar

Om Religion 1

I Religion 1 får eleverna möjlighet att:

* reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga
* diskutera livets mening utan Gud beroende på livsåskådning
* diskutera olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion
* förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang
* undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan.
* hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar.

Den omarbetade utgåvan av Religion 1 har breddats med kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. De övriga kapitlen har uppdaterats bland annat med ytterligare exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Frågorna i boken har utökats så att eleverna får större möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa.

Kostnadsfritt extramaterial

Religion 1 fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt material i form av begreppsövningar och examinationsuppgifter.

Digitalbok

Religion 1 finns också som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet.


Religion 1 för gymnasiet är saklig, lättöverskådlig. Katrine Hamori, BTJ-häftet nr 22, 2018

 


Utvärderingsexemplar till Religion för gymnasiet

Beställ