Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan

Digital lärresurs Religionskunskap
GY VUX

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan ger eleverna ännu bättre verktyg för att bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar.


Tryckta läromedel

Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet, andra upplagan
Utgivningsdatum 2018-08-20
312 Sidor
ISBN 9789127453630
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Religion 1 för gymnasiet Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2018-08-22
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127453647
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Diskussionsuppgifter Religion 1
.pdf-format
Religion 1 för gymnasiet

Om Religion 1

I Religion 1 får eleverna möjlighet att:

* reflektera över hur religion förhåller sig till identitet, och på vilka sätt religion kan vara en samhällsfråga
* diskutera livets mening utan Gud beroende på livsåskådning
* diskutera olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion
* förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang
* undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan.
* hitta likheter och skillnader både inom och mellan olika trosuppfattningar.

Den omarbetade utgåvan av Religion 1 har breddats med kapitel som fokuserar på sambandet mellan identitet, samhälle och religion. De övriga kapitlen har uppdaterats bland annat med ytterligare exempel på hur skilda sätt att tolka texter och traditioner ger upphov till olika uttryck och ställningstaganden. Frågorna i boken har utökats så att eleverna får större möjligheter att utveckla såväl begreppshantering som resonemang. Likaså hjälper det omfattande bildmaterialet eleverna att reflektera över det lästa.

Kostnadsfritt extramaterial

Religion 1 fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt lärarstöd i form av lektionsaktiviteter, instruktionsfilmer och examinations uppgifter.

Digitalbok

Religion 1 finns också som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet. 

Religion 1 för gymnasiet är saklig, lättöverskådlig. Katrine Hamori, BTJ-häftet nr 22, 2018

Utvärderingsexemplar av Religion 1

Beställ utvärderingsexemplar!