Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johanna Kling

Johanna Kling är fil.dr och leg. psykolog med klinisk erfarenhet av MHV/BHV. Hon är verksam som forskare inom utvecklingspsykologi på Barn- och ungdomskliniken vid Oslo universitetssjukhus.

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård

Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård är en praktisk och användbar introduktionsbok om graviditets- och föräldraskapspsykologi. Den sammanfattar det psykologiska arbetet inom mödrahälsovården (MHV) och barnhälsovården (BHV) och psykologin kopplad till graviditet, förlossning, samspel, föräldraskap och små barns utveckling.

Läs mer