Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Positivt beteendestöd i förskolan

Positivt beteendestöd i förskolan

I Positivt beteendestöd i förskolan – för lärande, lek och livskvalitet ges en god överblick över hur det evidensbaserade förhållningssättet kan användas i förskolan. Boken innehåller aktivitetsrutor som kan användas för kollegialt lärande, och ger konkreta verktyg för personalen i förskolan at

Läs mer...
Positivt beteendestöd i förskolan Positivt beteendestöd i förskolan
Positivt beteendestöd i förskolan

Positivt beteendestöd i förskolan

ISBN 9789127461895
Utkom 7 september 2023
ISBN
9789127461895
Typ
Häftad
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.

Vad är det som får en barngrupp att bli harmonisk – med god stämning och fungerande samspel där barnen mår bra, utvecklas och lär sig? Och hur kan vi förstå vad det är för omständigheter som spelar in när problem uppstår kring enskilda barn eller i barngruppen?

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förebyggande förhållningssätt där man använder sig av de kunskaper som finns om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov för att på ett systematiskt sätt utforma en trygg och förutsägbar lärmiljö som främjar utveckling, lärande och välbefinnande.

I Positivt beteendestöd i förskolan – för lärande, lek och livskvalitet ges en god överblick över hur det evidensbaserade förhållningssättet kan användas i förskolan. Boken innehåller aktivitetsrutor som kan användas för kollegialt lärande, och ger konkreta verktyg för personalen i förskolan att utveckla sitt arbetssätt både på gruppnivå och kring enskilda barn.

Boken består av tre delar:
Del 1 ger en översiktlig beskrivning av den teoretiska grunden, i form av utvecklingspsykologi och inlärningspsykologi, som PBS-modellen vilar på.

Del 2 handlar om hur man med hjälp av PBS som organisatorisk modell kan skapa en omsorgs- och inlärningsmiljö som främjar alla barns socioemotionella utveckling i förskolan.

Del 3 behandlar arbetet med de barn för vilka förskolans ordinarie pedagogiska förhållningssätt och bemötande inte är tillräckligt, utan som behöver mer stöd i sin utveckling. Metoder för kartläggning liksom olika typer av åtgärder för att förebygga och hantera krissituationer samt stötta dessa barns utveckling och lärande på lång sikt beskrivs.

Positivt beteendestöd i förskolan riktar sig till alla som arbetar inom förskolan, såsom förskollärare, barnskötare, chefer, rektorer och pedagogiska utvecklingsledare, liksom till studerande inom området. Den kan också med fördel läsas av personer som har en mer indirekt stödfunktion i förhållande till förskolans personal, till exempel förskolepsykologer och specialpedagoger, liksom av personal och pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i grundskolan.

Peter Karlsson är leg. psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med utmanande beteenden och psykisk ohälsa, bland annat inom förskolan och skolan. Idag är Peter verksam i det egna företaget Besiva, där han arbetar med handledning, utbildning samt organisations- och implementeringsstöd till verksamheter som vill arbeta med positivt beteendestöd, både för att stötta enskilda barn och ungdomar med omfattande behov och som ett organisationsövergripande förhållningssätt.

Eva Thormann är leg. psykolog och verksam som psykolog i förskolan där hon arbetar med att sprida positivt beteendestöd på individ-, grupp- och organisationsnivå genom utbildning, handledning och konsultation till pedagoger och ledning. Hon har mångårig erfarenhet av att, i samarbete med barn, familjer och personal, arbeta för att minska problemskapande beteenden och främja psykisk hälsa och lärande.

Vad är det som får en barngrupp att bli harmonisk – med god stämning och fungerande samspel där barnen mår bra, utvecklas och lär sig? Och hur kan vi förstå vad det är för omständigheter som spelar in när problem uppstår kring enskilda barn eller i barngruppen?

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förebyggande förhållningssätt där man använder sig av de kunskaper som finns om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov för att på ett systematiskt sätt utforma en trygg och förutsägbar lärmiljö som främjar utveckling, lärande och välbefinnande.

I Positivt beteendestöd i förskolan – för lärande, lek och livskvalitet ges en god överblick över hur det evidensbaserade förhållningssättet kan användas i förskolan. Boken innehåller aktivitetsrutor som kan användas för kollegialt lärande, och ger konkreta verktyg för personalen i förskolan att utveckla sitt arbetssätt både på gruppnivå och kring enskilda barn.

Boken består av tre delar:
Del 1 ger en översiktlig beskrivning av den teoretiska grunden, i form av utvecklingspsykologi och inlärningspsykologi, som PBS-modellen vilar på.

Del 2 handlar om hur man med hjälp av PBS som organisatorisk modell kan skapa en omsorgs- och inlärningsmiljö som främjar alla barns socioemotionella utveckling i förskolan.

Del 3 behandlar arbetet med de barn för vilka förskolans ordinarie pedagogiska förhållningssätt och bemötande inte är tillräckligt, utan som behöver mer stöd i sin utveckling. Metoder för kartläggning liksom olika typer av åtgärder för att förebygga och hantera krissituationer samt stötta dessa barns utveckling och lärande på lång sikt beskrivs.

Positivt beteendestöd i förskolan riktar sig till alla som arbetar inom förskolan, såsom förskollärare, barnskötare, chefer, rektorer och pedagogiska utvecklingsledare, liksom till studerande inom området. Den kan också med fördel läsas av personer som har en mer indirekt stödfunktion i förhållande till förskolans personal, till exempel förskolepsykologer och specialpedagoger, liksom av personal och pedagoger som arbetar med de yngsta barnen i grundskolan.

Peter Karlsson är leg. psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Peter har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med utmanande beteenden och psykisk ohälsa, bland annat inom förskolan och skolan. Idag är Peter verksam i det egna företaget Besiva, där han arbetar med handledning, utbildning samt organisations- och implementeringsstöd till verksamheter som vill arbeta med positivt beteendestöd, både för att stötta enskilda barn och ungdomar med omfattande behov och som ett organisationsövergripande förhållningssätt.

Eva Thormann är leg. psykolog och verksam som psykolog i förskolan där hon arbetar med att sprida positivt beteendestöd på individ-, grupp- och organisationsnivå genom utbildning, handledning och konsultation till pedagoger och ledning. Hon har mångårig erfarenhet av att, i samarbete med barn, familjer och personal, arbeta för att minska problemskapande beteenden och främja psykisk hälsa och lärande.