Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Öva & pröva

Läsförståelse i svenska och sva

Öva & pröva är ett läromedel med tre övningsböcker som testar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7, 8 och 9.

Läs mer...
Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7 Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7
Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7
Statsbidrag Läromedel

Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 7

Utkom 17 maj 2021

ISBN
9789127458949
Typ
Häftad
Sidantal
40
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 8 Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 8
Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 8
Statsbidrag Läromedel

Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 8

Utkom 17 maj 2021

ISBN
9789127458956
Typ
Häftad
Sidantal
40
Du har nått den maximala köpsumman.
Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 9 Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 9
Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 9
Statsbidrag Läromedel

Öva & pröva. Läsförståelse i svenska och sva årskurs 9

Utkom 17 maj 2021

ISBN
9789127458963
Typ
Häftad
Sidantal
40
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Öva & Pröva

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:
* uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
* dra enkla slutsatser
* tolka och integrera idéer och information
* granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Uppgifterna består av såväl flervalsfrågor som öppna frågor.

Sakprosa och skönlitteratur

I Öva & pröva möter eleverna till exempel faktatexter, recensioner, krönikor och nyhetsartiklar av bland andra Bob Hansson, Carina Bergfeldt och Johan Rapp. De får även läsa skönlitterära texter som till exempel berättelser, dikter och noveller av författare som Alice Munro, Jonas Karlsson och Athena Farrokhzad. Texterna är indelade i tre allmänmänskliga teman per bok. ”Svåra frågor”, ”Hög puls” och ”Alternativ värld” är exempel på teman. Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Arbeta formativt och summativt

Använd Öva & pröva formativt och summativt. Det första temat kan användas för att få en bild av elevernas läsförståelse vid skolstarten. Det andra temat kan användas halvvägs in i läsåret för att se hur elevernas läsförståelse har utvecklats. Det sista temat kan användas summativt: hur god är elevernas läsförståelse i slutet av årskursen? Utifrån elevernas resultat kan den fortsatta undervisningen planeras så att elevernas läsförståelse utvecklas.

Digitalt extramaterial

I det digitala extramaterialet som är tillgängligt för lärare finns facit till alla uppgifter samt ett lärarstöd. I lärarstödet finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & pröva.

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:
* uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
* dra enkla slutsatser
* tolka och integrera idéer och information
* granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Uppgifterna består av såväl flervalsfrågor som öppna frågor.

Sakprosa och skönlitteratur

I Öva & pröva möter eleverna till exempel faktatexter, recensioner, krönikor och nyhetsartiklar av bland andra Bob Hansson, Carina Bergfeldt och Johan Rapp. De får även läsa skönlitterära texter som till exempel berättelser, dikter och noveller av författare som Alice Munro, Jonas Karlsson och Athena Farrokhzad. Texterna är indelade i tre allmänmänskliga teman per bok. ”Svåra frågor”, ”Hög puls” och ”Alternativ värld” är exempel på teman. Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Arbeta formativt och summativt

Använd Öva & pröva formativt och summativt. Det första temat kan användas för att få en bild av elevernas läsförståelse vid skolstarten. Det andra temat kan användas halvvägs in i läsåret för att se hur elevernas läsförståelse har utvecklats. Det sista temat kan användas summativt: hur god är elevernas läsförståelse i slutet av årskursen? Utifrån elevernas resultat kan den fortsatta undervisningen planeras så att elevernas läsförståelse utvecklas.

Digitalt extramaterial

I det digitala extramaterialet som är tillgängligt för lärare finns facit till alla uppgifter samt ett lärarstöd. I lärarstödet finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & pröva.

Författaren berättar om Öva & Pröva (8 min)

Författaren berättar om Öva & Pröva (8 min)

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet