Mahlzeit Åk 6

Mahlzeit hjälper dig att individualisera arbetet i klassrummet. Böckerna innehåller många texter och övningar som är indelade i tre nivåer; grön, blå och röd. I den gröna respektive den blå delen lär sig eleverna grunderna, medan texterna och övningarna i den röda delen är lite svårare.

Tryckta läromedel

Mahlzeit A Allt-i-ett-bok inkl ljud
Häftad 120 sidor. 2007-11-05. ISBN 9789127638655
138 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mahlzeit A Lärarhandledning
Övrigt 80 sidor. 2008-08-07. ISBN 9789127638754
550 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Mahlzeit A Allt-i-ett-bok Digital
Onlineprodukt 2017-03-13. ISBN 9789127450684
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mahlzeit A Lärar-cd
AV/Elektron.tjänst 2007-10-30. ISBN 9789127882768
400 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Mahlzeit A

Om Mahlzeit åk 6

Nybörjarboken för åk 6 är en allt-i-ett-bok som eleven skriver i. Ljudfilerna finns på webben och nås via extramaterialsidan. 

Digitalbok

Innehållet i digitalboken är identiskt med den tryckta versionen, men du och dina elever läser och lyssnar på boken online. Webbövningar ingår också. Här får eleverna möjlighet att öva på ord, fraser och grammatik, med omedelbar feedback.

Inspelningar och hörövningar

På elev-cd:n finns alla texter samt de viktigaste orden och fraserna inspelade. På lärarens cd-skivor finns dessutom hörövningarna.

Lärarhandledningarna

Lärarhandledningarna innehåller metodiska tips, kopieringsunderlag med extra grammatikövningar och prov.