Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kontakt Stadiebok

Heltäckande stadiebok för svenska och sva

Kontakt Stadiebok är ett basläromedel i svenska och sva för högstadiet. Läromedlet innehåller 26 fristående arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut.

Läs mer...
Kontakt Stadiebok Kontakt Stadiebok
Kontakt Stadiebok
Statsbidrag Läromedel

Kontakt Stadiebok

ISBN 9789127452978
Utkom 10 augusti 2018
ISBN
9789127452978
Typ
Häftad
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
Kontakt Stadiebok Digitalbok Kontakt Stadiebok Digitalbok
Kontakt Stadiebok Digitalbok
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Kontakt Stadiebok Digitalbok

ISBN 9789127454590
Uppdateras löpande
ISBN
9789127454590
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
472
Du har nått den maximala köpsumman.
Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb
Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Kontakt Stadiebok Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127455351
Uppdateras löpande
ISBN
9789127455351
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
118
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Kontakt Stadiebok

Arbetsområdena i Kontakt är helt fristående från varandra vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda läromedlet som det passar dig. Arbeta i huvudsak med boken eller kombinera arbetsområdena med ditt eget material. Kontakt hjälper dig att spara tid då  arbetsområdet är färdigplanerat åt dig, från början till slut. Varje arbetsområde är strukturerat utifrån en tydlig arbetsmodell som är förankrad i genrepedagogiken. Med hjälp av arbetsmodellen guidas eleven från vad som ska tränas, genom texter och övningar till slutuppgiften där allt knyts ihop.

Arbetsområdena i Kontakt är helt fristående från varandra vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda läromedlet som det passar dig. Arbeta i huvudsak med boken eller kombinera arbetsområdena med ditt eget material. Kontakt hjälper dig att spara tid då  arbetsområdet är färdigplanerat åt dig, från början till slut. Varje arbetsområde är strukturerat utifrån en tydlig arbetsmodell som är förankrad i genrepedagogiken. Med hjälp av arbetsmodellen guidas eleven från vad som ska tränas, genom texter och övningar till slutuppgiften där allt knyts ihop.

Så här fungerar ett arbetsområde i Kontakt

Ett innehåll som engagerar och utmanar

En av Kontakts styrkor är att innehållet ligger nära eleverna. Det är ett innehåll som skapar diskussion, utmanar elevernas tankar och kunskaper och plockar upp deras intressen. Här är några exempel:

 • Läsa kritiskt och värdera olika källor och åsikter i teman som engagerar: varför säger vi hen och inte hon eller han?
 • Sälja det osäljbara: lär dig konsten att argumentera!
 • Testa din danska: om nordiska språk, minoritetsspråk och dialekter.
 • Tolka, tänka, tokhylla: Tranströmer.
 • Lyssna på en sommarpratare: gör ett eget sommarprat.
 • Diskutera svenska språkets framtid: detvar inte bättre förr (?)
 • Närläsa en låttext av Veronica Maggio och jämföra med en låttext av Cornelis
  Vreeswijk: diskutera tidens kvinnosyn utifrån detta.

Grammatik och sva

Det finns två arbetsområden som innehåller ord och ordbildning, språkliga strategier, uttal och grammatik. Dessa delar är särskilt relevanta för elever som läser svenska som andraspråk.

Webbaserad lärarhandledning

Kontakt kompletteras med en webbaserad lärarhandledning som bland annat innehåller förslag på hur du introducerar arbetsområdet och fördjupande extraövningar. Den innehåller även tips på hur du arbetar med att fördjupa elevernas digitala kompetens. Lärarhandledningens
licens gäller för en lärare i 12 månader.

Ett innehåll som engagerar och utmanar

En av Kontakts styrkor är att innehållet ligger nära eleverna. Det är ett innehåll som skapar diskussion, utmanar elevernas tankar och kunskaper och plockar upp deras intressen. Här är några exempel:

 • Läsa kritiskt och värdera olika källor och åsikter i teman som engagerar: varför säger vi hen och inte hon eller han?
 • Sälja det osäljbara: lär dig konsten att argumentera!
 • Testa din danska: om nordiska språk, minoritetsspråk och dialekter.
 • Tolka, tänka, tokhylla: Tranströmer.
 • Lyssna på en sommarpratare: gör ett eget sommarprat.
 • Diskutera svenska språkets framtid: detvar inte bättre förr (?)
 • Närläsa en låttext av Veronica Maggio och jämföra med en låttext av Cornelis
  Vreeswijk: diskutera tidens kvinnosyn utifrån detta.

Grammatik och sva

Det finns två arbetsområden som innehåller ord och ordbildning, språkliga strategier, uttal och grammatik. Dessa delar är särskilt relevanta för elever som läser svenska som andraspråk.

Webbaserad lärarhandledning

Kontakt kompletteras med en webbaserad lärarhandledning som bland annat innehåller förslag på hur du introducerar arbetsområdet och fördjupande extraövningar. Den innehåller även tips på hur du arbetar med att fördjupa elevernas digitala kompetens. Lärarhandledningens
licens gäller för en lärare i 12 månader.Bästa läromedlet jag har använt. Intressant, nytänkt och fantasifullt. Undervisningen blir lustfylld både för mig och eleverna. Svensklärare i åk 7-9

 


 


Kostnadsfritt extramaterial

Kontakt fortsätter på webben! Här finns extramaterial till samtliga arbetsområden. Eleverna kan till exempel öva extra på hörförståelse, läsförståelse och ordkunskap.

Digitalbok

Kontakt digitalbok ingår webbövningar som tränar elevens hörförståelse, läsförståelse och ordkunskap.

Kostnadsfritt extramaterial

Kontakt fortsätter på webben! Här finns extramaterial till samtliga arbetsområden. Eleverna kan till exempel öva extra på hörförståelse, läsförståelse och ordkunskap.

Digitalbok

Kontakt digitalbok ingår webbövningar som tränar elevens hörförståelse, läsförståelse och ordkunskap.

Innehållet i Kontakt stadiebok är en reviderad upplaga av Kontakts två tidigare huvudböcker. Innehållet är uppdaterat och aktualiserat för att ännu mer möta det klassrum som finns i dagens skola. Det finns även två helt nyskrivna arbetsområden som bland annat lägger fokus på metakognitiva strategier, uttal och grammatik. De här delarna är särskilt relevanta för sva-elever.

Innehållet i Kontakt stadiebok är en reviderad upplaga av Kontakts två tidigare huvudböcker. Innehållet är uppdaterat och aktualiserat för att ännu mer möta det klassrum som finns i dagens skola. Det finns även två helt nyskrivna arbetsområden som bland annat lägger fokus på metakognitiva strategier, uttal och grammatik. De här delarna är särskilt relevanta för sva-elever.

 


 


Projektledare Ida Ekblom berättar om Kontakt (5 min)

Projektledare Ida Ekblom berättar om Kontakt (5 min)

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet