Idéer och skapande

Kulturhistoria
GY VUX

Läromedel som behandlar utvecklingen inom konstarterna - ett självklart val för Kultur- och idéhistoria!


Tryckta läromedel

Ideer och skapande Kulturhistoria för gy, andra upplagan Ideer och skapande Kulturhistoria för gy, andra upplagan
Ideer och skapande Kulturhistoria för gy, andra upplagan
Utgivningsdatum 2008-06-16
312 Sidor
ISBN 9789127412934
Häftad
Provläs

Om Idéer och skapande

Måleri, skulptur, arkitektur, litteratur, teater, film, musik och dans. Med hjälp av Idéer och skapande kan du låta eleverna följa utvecklingen inom dessa olika konstarter.

Undervisar du i kultur- och idéhistoria är Idéer och skapande ett väldigt bra läromedel. Undervisar du i historiekursen 1b kan den vara ett komplement som breddar undervisningen, till exempel när det gäller den historiska referensramen och förmågan att tolka och värdera källor.