Gula idéer sover lugnt

Filosofi
GY VUX

Gula idéer sover lugnt är ett läromedel för gymnasiets kurser Filosofi 1 och 2. Boken täcker in flera filosofiska problemområden och eleverna får många möjligheter att diskutera filosofiska frågor.


Tryckta läromedel

Gula idéer sover lugnt Filosofi för gy 1+2, andra upplagan Gula idéer sover lugnt Filosofi för gy 1+2, andra upplagan
Gula idéer sover lugnt Filosofi för gy 1+2, andra upplagan
Utgivningsdatum 2012-12-17
240 Sidor
ISBN 9789127423510
Häftad
Provläs

Om Gula idéer sover lugnt

Gula idéer sover lugnt utgår från att filosofi är en intellektuell och social aktivitet.

Genom att identifiera problem, ställa frågor och diskutera möjliga svar kan vi bättre lära känna och förstå vår värld. I denna uppdaterade upplaga har vi lyft upp postmodern och feministisk filosofi samt gett moralfilosofin större utrymme.

Följande sex problemområden tas upp i boken:
* Samhällsfilosofi
* Vetenskapsteori
* Språkfilosofi
* Moralfilosofi
* Kunskapsteori
* Verklighetsteori

Tillsammans täcker de in frågor om allt från gott till ont och människans plats i tillvaron.