Grammatikundervisning - för sfi och sva

Ingår i Inputserien

Boken riktar sig till dig som vill arbeta på nya sätt med grammatikundervisningen i sfi och sva och behöver handledning i det arbetet. 

Just nu får du en julrabatt på 20 % på Grammatikundervisning för sfi och sva. Rabatten dras av på fakturan som du får efter att du lagt beställningen här på nok.se. Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-12-15.

Tryckta läromedel

Input Grammatikundervisning - för sfi och sva
Häftad 192 sidor. 2016-10-13. ISBN 9789127445642
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Grammatikundervisning för sfi och sva

Om Grammatikundervisning - för sfi och sva

Som lärare för nybörjare i svenska kastas du ofta ut i en verklighet där man förväntas veta hur grammatik ska förmedlas. I bästa fall har du med dig en utbildning där grammatikkunskaper fått utgöra en del, och i allra bästa fall har du haft en utmärkt lärare i språkdidaktik på högskola eller universitet. Men det mesta får man ändå lära sig själv. Har man, som många volontärer eller obehöriga lärare, inte någon språkdidaktisk utbildning alls kan det kännas som att hoppa i vattnet och hoppas att snabbt lista ut hur man simmar.

Roligare grammatikundervisning

I Grammatikundervisning för sfi och sva berättar författaren Sara Lövestam om grammatikundervisning med grund i elevernas nyfikenhet och språkkänsla. Grammatiken utvecklar vårt tänkande och är dessutom roligt! I boken går hon systematiskt igenom svenska språkets grammatiska moment för ett funktionellt språk, i den ordning inlärarna kan tillgodogöra sig dem.

Grammatikundervisning för sfi och sva ger handledning, kunskap och råd i grammatik och didaktiska grepp och metoder för en roligare och mer lättillgänglig grammatikundervisning, vilket naturligtvis leder till en snabbare språkutveckling.

Filmer

Till Grammatikundervisning för sfi och sva finns även ett antal filmer där Sara Lövestam demonstrerar grammatikundervisningen i sitt klassrum, med elever.

Se filmen ”Hem eller hemma”

Se filmen ”Sin/sitt/sina”

Se filmen ”Presenssystemet och preteriumsystemet”

Sara Lövestam, författare och sfi-lärare berättar och visar hur du som lärare kan undervisa i grammatik på ett roligt och effektivt sätt. Hennes undervisning har sin grund i moderna rön kring processbarhetsteori, genrepedagogik och frasinlärning.

Boken är gedigen, inspirerande och ger konkret handledning. Catarina Economou, BTJ-häftet nr 2, 2017