Träna på svenska

Fristående häften för färdighetsträning av baskunskaper med tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierade uppgifter. Träna på svenska passar i årskurs 1-6. Tillsammans med Slå upp skapar Träna på svenska en gedigen undervisningsplattform för grammatik och stavning.

Tryckta läromedel

Träna på svenska Skiljetecken 1 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-04-15. ISBN 9789127429529
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Sj-ljudet 2 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-04-15. ISBN 9789127429499
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Sj-ljudet 1 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-04-15. ISBN 9789127429482
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Tj-ljudet (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-04-15. ISBN 9789127429505
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Substantiv (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2016-08-15. ISBN 9789127446236
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska J-ljudet 2 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-04-15. ISBN 9789127429475
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Dubbelteckning (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-04-15. ISBN 9789127429444
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Stava vanliga ord (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-04-15. ISBN 9789127429512
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Ng-ljudet (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-09-28. ISBN 9789127429451
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Alfabetisk ordning (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2012-09-28. ISBN 9789127429536
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska J-ljudet 1 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2013-04-23. ISBN 9789127429468
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Skiljetecken 2 (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2015-08-05. ISBN 9789127441651
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Alfabetet (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2015-08-05. ISBN 9789127441644
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Pronomen (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2015-08-05. ISBN 9789127441668
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Prepositioner (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2015-08-05. ISBN 9789127441675
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Adjektiv (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2016-08-15. ISBN 9789127446229
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Variera språket (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2015-08-05. ISBN 9789127441682
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Träna på svenska Verb (5-pack)
Häftad 16 sidor. 2016-08-15. ISBN 9789127446243
110 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Visa alla produkter (18 st)

Om Träna på svenska

Träna på är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna baskunskaper i svenska. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierande uppgifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen. Häftena säljs i praktiska 5-pack.

I serien ingår:

Blå häften
* dubbelteckning
* j-ljudet 1 och 2
* ng-ljudet
* sj-ljudet 1 och 2
* tj-ljudet
* stava vanliga ord

Lila häften
* adjektiv
* substantiv 
* verb
* prepositioner
* pronomen

Orangea häften
* skiljetecken 1 och 2
* variera språket

Gröna häften
* alfabet
* alfabetisk ordning