Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Erbjuder olika vägar till lärande

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 är läroböcker som riktar sig till de som utbildar sig till undersköterska eller vårdbiträde.

Läs mer...
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Utkom 10 augusti 2022

ISBN
9789127460775
Typ
Häftad
Du har nått den maximala köpsumman.
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Nyhet

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Utkom 11 augusti 2023

ISBN
9789127464100
Typ
Häftad
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Läroboken har en tydlig koppling till kursplanen och är indelad i tio kapitel. Boken erbjuder olika vägar till lärande, både i text, bild och aktiviteter. Den utmanar eleven i föreställningar om funktion och normkritiskt förhållningssätt. Kursens innehåll görs i läroboken begripligt och lätthanterligt.

Innehåll

I upptakten till varje kapitel finns en intresseväckande inledning och en tankekarta med kapitlets centrala begrepp. Här får eleven aktivera sina förkunskaper och använda förförståelsen för att bygga vidare på ny kunskap.

I kapitlet kompletteras fakta med fallbeskrivningar och många roliga och tankeväckande uppgifter som lockar till lärande, fördjupar förståelsen och förändrar elevernas sätt att tänka. I uppgiftstyperna ”Undersök”, ”Övning” och ”Reflektera” får eleven goda möjligheter att vara aktiv i sitt lärande och pröva sina kunskaper.

Varje kapitel avslutas med momentet ”Din roll”, där innehållet konkretiseras mot elevens framtida yrkesroll. I avslutningen får eleven också själv sammanfatta kapitlet med hjälp av bilder. Där finns också en samlad lista över kapitlets centrala begrepp med ordförklaringar, exit-frågor och en sammanfattning i punktform.

Extramaterial

På webben finns ett kostnadsfritt extramaterial och ett kostnadsfritt lärarstöd.

Läroboken har en tydlig koppling till kursplanen och är indelad i tio kapitel. Boken erbjuder olika vägar till lärande, både i text, bild och aktiviteter. Den utmanar eleven i föreställningar om funktion och normkritiskt förhållningssätt. Kursens innehåll görs i läroboken begripligt och lätthanterligt.

Innehåll

I upptakten till varje kapitel finns en intresseväckande inledning och en tankekarta med kapitlets centrala begrepp. Här får eleven aktivera sina förkunskaper och använda förförståelsen för att bygga vidare på ny kunskap.

I kapitlet kompletteras fakta med fallbeskrivningar och många roliga och tankeväckande uppgifter som lockar till lärande, fördjupar förståelsen och förändrar elevernas sätt att tänka. I uppgiftstyperna ”Undersök”, ”Övning” och ”Reflektera” får eleven goda möjligheter att vara aktiv i sitt lärande och pröva sina kunskaper.

Varje kapitel avslutas med momentet ”Din roll”, där innehållet konkretiseras mot elevens framtida yrkesroll. I avslutningen får eleven också själv sammanfatta kapitlet med hjälp av bilder. Där finns också en samlad lista över kapitlets centrala begrepp med ordförklaringar, exit-frågor och en sammanfattning i punktform.

Extramaterial

På webben finns ett kostnadsfritt extramaterial och ett kostnadsfritt lärarstöd.

I den pedagogiska och välskrivna texten finns insprängda praktiska exempel och väl beskrivande bilder. Anders Östnäs, BTJ-häftet nr 19, 2023

Andra intressanta titlar