Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digitala didaktiska dilemman

Didaktiska digitala dilemman är en antologi som möter de utmaningar som uppstår där en ny värld väntas återskapa kunskap med ny teknik. Genom inblickar i dagens förändrade lärarpraktik presenteras färsk forskning och aktuell empiri som lärare och lärarstudenter kan känna igen sig i.

Läs mer...
Digitala didaktiska dilemman Digitala didaktiska dilemman
Digitala didaktiska dilemman

Digitala didaktiska dilemman

Utkom 29 juni 2022

ISBN
9789127460263
Typ
Inbunden
Sidantal
256
Du har nått den maximala köpsumman.

Didaktiska digitala dilemman är en antologi som möter de utmaningar som uppstår där en ny värld väntas återskapa kunskap med ny teknik. Genom inblickar i dagens förändrade lärarpraktik presenteras färsk forskning och aktuell empiri som lärare och lärarstudenter kan känna igen sig i.

I boken ställs frågor som: Hur ser utmaningarna ut? Vad säger forskningen om dessa utmaningar? Hur kan lärare arbeta för att hantera dessa digitala klassrumsdilemman?

Kapitlen är indelade i fyra teman som speglar didaktiska dilemman som berör digitaliseringens utmaningar som lärare stöter på i sin vardag:

  • Det digitala klassrummet
  • Att organisera digital undervisning
  • Makt och demokrati i det digitala klassrummet
  • Teknik och medier i klassrummet


Frågeställningarna och insikterna i Digitala didaktiska dilemman uppmuntrar till kollegial reflektion och diskussion och passar alla lärarkategorier och lärarstudenter från förskolenivå till universitets- och högskolenivå.

Didaktiska digitala dilemman är en antologi som möter de utmaningar som uppstår där en ny värld väntas återskapa kunskap med ny teknik. Genom inblickar i dagens förändrade lärarpraktik presenteras färsk forskning och aktuell empiri som lärare och lärarstudenter kan känna igen sig i.

I boken ställs frågor som: Hur ser utmaningarna ut? Vad säger forskningen om dessa utmaningar? Hur kan lärare arbeta för att hantera dessa digitala klassrumsdilemman?

Kapitlen är indelade i fyra teman som speglar didaktiska dilemman som berör digitaliseringens utmaningar som lärare stöter på i sin vardag:

  • Det digitala klassrummet
  • Att organisera digital undervisning
  • Makt och demokrati i det digitala klassrummet
  • Teknik och medier i klassrummet


Frågeställningarna och insikterna i Digitala didaktiska dilemman uppmuntrar till kollegial reflektion och diskussion och passar alla lärarkategorier och lärarstudenter från förskolenivå till universitets- och högskolenivå.

Bokens författare är forskare och innehållet är väl grundat teoretiskt. De undervisningsnära avsnitten erbjuder läsaren konkreta exempel. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. Innehållet är väl genomarbetat och erbjuder lärare ett mycket gott underlag för ett fortsatt arbete med digitalisering. Helhetsbetyg: 5. Marie Leijon, BTJ-häftet nr 3, 2023