Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Janne Kontio

Janne Kontio är lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Kontios forskningsintressen rör empiriska studier inom det utbildningsvetenskapliga fältet, med särskilt intresse för flerspråkighet, genus och förkroppsligad interaktion i yrkespedagogiska praktiker.

Yrkesdidaktiska dilemman

Den här antologin samlar aktuell forskning kring didaktiska utmaningar i yrkesutbildningar. Här identifieras och exemplifieras didaktiska dilemman som yrkeslärare stöter på och forskningen som presenteras utgår uteslutande från dagens klassrum sett ur ett lärarperspektiv. Författarna diskuterar strategier, lösningar och verktyg som går att omsätta i praktiken.  

Läs mer