Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sofia Lundmark

Sofia Lundmark är lektor i medieteknik vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Lundmarks huvudsakliga forskningsintressen inkluderar medieteknik, digitala medier, kritiska perspektiv och normer inom design samt transformativa processer i deltagande design och digitalisering.

Yrkesdidaktiska dilemman

Den här antologin samlar aktuell forskning kring didaktiska utmaningar i yrkesutbildningar. Här identifieras och exemplifieras didaktiska dilemman som yrkeslärare stöter på och forskningen som presenteras utgår uteslutande från dagens klassrum sett ur ett lärarperspektiv. Författarna diskuterar strategier, lösningar och verktyg som går att omsätta i praktiken.  

Läs mer