Vän med svenska åk 6

Ett heltäckande basläromedel i svenska för årskurs 6. Lättarbetat för både lärare och elever och alltid med språkglädjen i centrum.

Tryckta läromedel

Vän med svenska 3 Facit, tredje upplagan
Häftad 24 sidor. 2013-08-12. ISBN 9789127421165
45 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Vän med svenska 3 Övningsbok, tredje upplagan
Häftad 112 sidor. 2013-01-25. ISBN 9789127421134
85 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Vän med svenska 3 Lärobok, tredje upplagan
Häftad 168 sidor. 2013-01-04. ISBN 9789127421103
155 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Vän med svenska åk 6

Vän med svenska är ett lättarbetat läromedel för både elever och lärare. Lärobok, övningsbok och facit ingår i paketet. Här får du ett heltäckande basläromedel med språklära, teman och uppgifter inom läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, informationssökning och källkritik. I övningsboken får dina elever möjlighet till färdighetsträning inom de avsnitt som behandlar språklära – både att arbeta enskilt med och tillsammans med andra.

Vän med svenska har i den den här omarbetade upplagan fått en mer lättillgänglig och inspirerande form med bilder i fyrfärg. Innehållet har aktualiserats och anpassats efter Lgr 11