Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Undervisa utomhus

Lek och lärande i stationer

Hur kan undervisningen utomhus organiseras för att skapa goda förutsättningar för lek, lärande och bidra till trygga relationer?

Läs mer...
Förskoleserien Undervisa utomhus Förskoleserien Undervisa utomhus
Förskoleserien Undervisa utomhus

Förskoleserien Undervisa utomhus

ISBN 9789127463462
Utkom 15 augusti 2023
ISBN
9789127463462
Typ
Häftad
Sidantal
126
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Undervisa utomhus

Ett stationsbaserat arbetssätt ger en lekfull och kreativ utemiljö där relationsskapande och undervisning går hand i hand. Med enkla medel kan du göra utomhusvistelsen meningsfull, begriplig och förutsägbar, oavsett hur stor eller liten utomhusyta din förskola har tillgång till. Boken ger verktyg för hur ni i arbetslaget kan skapa en struktur i förskolans utemiljö och visar hur du steg för steg kan bygga upp stationsstrukturen på din förskola. Målet är en meningsfull utevistelse med närvarande vuxna som får relationerna att blomstra.

Genomgående finns frågor för reflektion och diskussion i arbetslaget. Till boken finns en studiehandledning och underlag som stöd i arbetet att ladda ner kostnadsfritt på nok.se.

Sagt om boken:

”I en bok som präglas av beprövad erfarenhet och ett verksamhetsnära perspektiv visar författaren på alla de möjligheter som utomhuspedagogiken kan ge barnen på förskolan. [...] En av bokens många styrkor är den tydliga handledningen från författaren. Tipsrutor är infällda i den löpande texten och reflektionsfrågor bifogas de olika kapitlen. Helhetsbetyg 5/5.”
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 19, 2023

Ett stationsbaserat arbetssätt ger en lekfull och kreativ utemiljö där relationsskapande och undervisning går hand i hand. Med enkla medel kan du göra utomhusvistelsen meningsfull, begriplig och förutsägbar, oavsett hur stor eller liten utomhusyta din förskola har tillgång till. Boken ger verktyg för hur ni i arbetslaget kan skapa en struktur i förskolans utemiljö och visar hur du steg för steg kan bygga upp stationsstrukturen på din förskola. Målet är en meningsfull utevistelse med närvarande vuxna som får relationerna att blomstra.

Genomgående finns frågor för reflektion och diskussion i arbetslaget. Till boken finns en studiehandledning och underlag som stöd i arbetet att ladda ner kostnadsfritt på nok.se.

Sagt om boken:

”I en bok som präglas av beprövad erfarenhet och ett verksamhetsnära perspektiv visar författaren på alla de möjligheter som utomhuspedagogiken kan ge barnen på förskolan. [...] En av bokens många styrkor är den tydliga handledningen från författaren. Tipsrutor är infällda i den löpande texten och reflektionsfrågor bifogas de olika kapitlen. Helhetsbetyg 5/5.”
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 19, 2023