Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Singma matematik Förskoleklass

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik med smarta visuella metoder för problemlösning. 

Läs mer...
Singma matematik FK Lärobok Singma matematik FK Lärobok
Singma matematik FK Lärobok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik FK Lärobok

Utkom 11 augusti 2023

ISBN
9789127463318
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik FK Övningsbok Singma matematik FK Övningsbok
Singma matematik FK Övningsbok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik FK Övningsbok

Utkom 10 augusti 2023

ISBN
9789127463325
Typ
Häftad
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik FK Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån Singma matematik FK Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Singma matematik FK Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik FK Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån

Utkom 10 augusti 2023

ISBN
9789127463301
Sidantal
250
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik FK Lärarwebb 12 mån Singma matematik FK Lärarwebb 12 mån
Singma matematik FK Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Singma matematik FK Lärarwebb 12 mån

Utkom 21 augusti 2023

ISBN
9789127463295
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Singma

Andra intressanta titlar

Om Singma matematik Förskoleklass

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur undervisningen kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande. 

Arbetsgång

Singma förskoleklass innehåller 10 kapitel. Varje kapitel i Läroboken startar med en bild som ska fånga elevernas nyfikenhet och väcka intresse för det matematiska innehållet.

 

 • Sortering och mönster
 • Räkna antal 1–10
 • Läge och riktning
 • Mätning
 • Talen 0–5
 • Geometriska former
 • Talen 6–10
 • Räkna större antal
 • Tid
 • Dubbelt och hälften

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur undervisningen kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande. 

Arbetsgång

Singma förskoleklass innehåller 10 kapitel. Varje kapitel i Läroboken startar med en bild som ska fånga elevernas nyfikenhet och väcka intresse för det matematiska innehållet.

 

 • Sortering och mönster
 • Räkna antal 1–10
 • Läge och riktning
 • Mätning
 • Talen 0–5
 • Geometriska former
 • Talen 6–10
 • Räkna större antal
 • Tid
 • Dubbelt och hälften

Elevens böcker

Singma förskoleklass har en lärobok och en övningsbok. Läroboken används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen. Här finns också aktiviteter att  göra i par eller mindre grupper. Övningsboken är elevens egen bok. Här finns uppgifter för att träna och befästa på egen hand.

Lärobok

Läroboken används vid gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Vi utforskar

Vi utforskar är en startuppgift som är hämtad från kapitelstartbilden. Här finns matematik som eleverna ska upptäcka och sätta ord på tillsammans.

Vi lär

Vi lär visar ett eller flera förslag på hur startuppgiften kan lösas. Samtala om förslagen tillsammans i helklass.

Elevens böcker

Singma förskoleklass har en lärobok och en övningsbok. Läroboken används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen. Här finns också aktiviteter att  göra i par eller mindre grupper. Övningsboken är elevens egen bok. Här finns uppgifter för att träna och befästa på egen hand.

Lärobok

Läroboken används vid gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Vi utforskar

Vi utforskar är en startuppgift som är hämtad från kapitelstartbilden. Här finns matematik som eleverna ska upptäcka och sätta ord på tillsammans.

Vi lär

Vi lär visar ett eller flera förslag på hur startuppgiften kan lösas. Samtala om förslagen tillsammans i helklass.

Vi övar

Vi övar är ett tillfälle för eleverna att, i par eller mindre grupper, muntligt lösa liknade uppgifter som en förberedelse inför det egna arbetet i övningsboken. I Singma förskoleklass finns en mängd aktiviteter som ger möjlighet att träna och befästa på ett lekfullt sätt.

Vi övar

Vi övar är ett tillfälle för eleverna att, i par eller mindre grupper, muntligt lösa liknade uppgifter som en förberedelse inför det egna arbetet i övningsboken. I Singma förskoleklass finns en mängd aktiviteter som ger möjlighet att träna och befästa på ett lekfullt sätt.

Övningsbok

Övningsboken är elevens egen bok. Här får man träna självständigt och befästa sina kunskaper efter det gemensamma arbetet.

Genomtänkt undervisning

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Du som lärare har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Genom att ställa frågor hjälper du eleverna att utveckla sitt tänkande och uppmuntrar dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Du återberättar och speglar det eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller en guide för varje moment i undervisningsstrukturen:

 • Vi utforskar och Vi lär
 • Vi övar och Aktiviteter
 • Jag övar


Lärarwebb

Via inloggningsuppgifter i lärarhandledningen kommer du åt digitalt undervisningsstöd. Du har tillgång till lärarwebben i 12 månader och sedan kan du enkelt förnya den genom att köpa till en ny licens.

Övningsbok

Övningsboken är elevens egen bok. Här får man träna självständigt och befästa sina kunskaper efter det gemensamma arbetet.

Genomtänkt undervisning

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Du som lärare har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Genom att ställa frågor hjälper du eleverna att utveckla sitt tänkande och uppmuntrar dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Du återberättar och speglar det eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller en guide för varje moment i undervisningsstrukturen:

 • Vi utforskar och Vi lär
 • Vi övar och Aktiviteter
 • Jag övar


Lärarwebb

Via inloggningsuppgifter i lärarhandledningen kommer du åt digitalt undervisningsstöd. Du har tillgång till lärarwebben i 12 månader och sedan kan du enkelt förnya den genom att köpa till en ny licens.