Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Singma matematik åk 4

Matematik i världsklass

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter.

Läs mer...
Singma matematik 4A Lärobok Singma matematik 4A Lärobok
Singma matematik 4A Lärobok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 4A Lärobok

Utkom 12 augusti 2019

ISBN
9789127455504
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4A Övningsbok Singma matematik 4A Övningsbok
Singma matematik 4A Övningsbok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 4A Övningsbok

Utkom 12 augusti 2019

ISBN
9789127455498
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4A Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån Singma matematik 4A Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Singma matematik 4A Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 4A Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån

Utkom 13 augusti 2019

ISBN
9789127455511
Sidantal
260
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4A Lärarwebb 12 mån Singma matematik 4A Lärarwebb 12 mån
Singma matematik 4A Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Singma matematik 4A Lärarwebb 12 mån

Utkom 10 september 2019

ISBN
9789127455924
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4B Lärobok Singma matematik 4B Lärobok
Singma matematik 4B Lärobok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 4B Lärobok

Utkom 13 januari 2020

ISBN
9789127455474
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4B Övningsbok Singma matematik 4B Övningsbok
Singma matematik 4B Övningsbok
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 4B Övningsbok

Utkom 13 januari 2020

ISBN
9789127455467
Typ
Häftad
Sidantal
152
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån Singma matematik 4B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Singma matematik 4B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån
Statsbidrag Läromedel

Singma matematik 4B Lärarhandledning med lärarwebb 12 mån

Utkom 24 januari 2020

ISBN
9789127455481
Sidantal
260
Du har nått den maximala köpsumman.
Singma matematik 4B Lärarwebb 12 mån Singma matematik 4B Lärarwebb 12 mån
Singma matematik 4B Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt

Singma matematik 4B Lärarwebb 12 mån

Utkom 30 januari 2020

ISBN
9789127455948
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Singma

Andra intressanta titlar

Om Singma matematik åk 4

Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter.  

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Singaporemodellen

Singma tar utgångspunkt i hur matematikundervisningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS, och modellen har fått stor spridning internationellt. 

Arbetsgång

Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär. Momenten är återkommande i varje lektion för att på olika sätt skapa igenkänning för eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlighet att under en och samma lektion träna på förmågorna i matematik utifrån läroplanen. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra till samtal och reflektion om olika strategier, och för att ge variation och progression.   

Elevens böcker

Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion i läroboken finns uppgifter i övningsboken som är avsedda för individuell träning.

Lärobok

Läroboken används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Övningsbok

Eleven tränar självständigt och befäster sina kunskaper. Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade till varje lektion.

Vi utforskar
Varje lektion inleds med en startuppgift där eleverna har boken stängd. Du som lärare har en coachande roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och reflektion.

Vi lär
Efter startuppgiften öppnar ni boken och tittar tillsammans på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva fler uppgifter på ett liknande sätt. De fortsätter att arbeta i par eller grupp och tanken är att de ska fortsätta att samtala och resonera kring uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Lärarhandledningen

I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment i lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du en detaljerad handledning med konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment. Guiden visar hur du som lärare specifikt kan arbeta med varje lektion, vilka mål och begrepp som är i fokus, hur du undervisar i de olika momenten samt hur du stödjer och utmanar eleverna utifrån deras behov.

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Läraren har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Lärarens roll är att ställa frågor för att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och att uppmuntra dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Läraren återberättar och speglar det som eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter.  

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Singaporemodellen

Singma tar utgångspunkt i hur matematikundervisningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS, och modellen har fått stor spridning internationellt. 

Arbetsgång

Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär. Momenten är återkommande i varje lektion för att på olika sätt skapa igenkänning för eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlighet att under en och samma lektion träna på förmågorna i matematik utifrån läroplanen. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra till samtal och reflektion om olika strategier, och för att ge variation och progression.   

Elevens böcker

Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion i läroboken finns uppgifter i övningsboken som är avsedda för individuell träning.

Lärobok

Läroboken används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Övningsbok

Eleven tränar självständigt och befäster sina kunskaper. Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade till varje lektion.

Vi utforskar
Varje lektion inleds med en startuppgift där eleverna har boken stängd. Du som lärare har en coachande roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och reflektion.

Vi lär
Efter startuppgiften öppnar ni boken och tittar tillsammans på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva fler uppgifter på ett liknande sätt. De fortsätter att arbeta i par eller grupp och tanken är att de ska fortsätta att samtala och resonera kring uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Lärarhandledningen

I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment i lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du en detaljerad handledning med konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen i varje moment. Guiden visar hur du som lärare specifikt kan arbeta med varje lektion, vilka mål och begrepp som är i fokus, hur du undervisar i de olika momenten samt hur du stödjer och utmanar eleverna utifrån deras behov.

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Läraren har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Lärarens roll är att ställa frågor för att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och att uppmuntra dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Läraren återberättar och speglar det som eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Lärarwebb

På lärarwebben finns handledningen i digitalt format, facit till övningsboken, kopieringsunderlag, prov och bedömningsstöd. Varje lektion har också samtalsbilder samt digitala verktyg för undervisning. Inloggningsuppgifter finns i den tryckta handledningen. Du har tillgång till lärarwebben i 12 månader och sedan kan du enkelt förnya den genom att köpa till en ny licens.

Lärarwebb

På lärarwebben finns handledningen i digitalt format, facit till övningsboken, kopieringsunderlag, prov och bedömningsstöd. Varje lektion har också samtalsbilder samt digitala verktyg för undervisning. Inloggningsuppgifter finns i den tryckta handledningen. Du har tillgång till lärarwebben i 12 månader och sedan kan du enkelt förnya den genom att köpa till en ny licens.

För mig är det väldigt tydligt att mina elever lär sig bättre och att kunskapen verkligen sätter sig. De har aldrig varit så skickliga på att prata matematik, och verkligen på djupet förstå matematiken. Angelica Ioseinov, lärare i Malmö

Josefine Rejler och Pia Agardh har tillsammans introducerat Singaporemodellen i Sverige och arbetar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda lärare och utveckla läromedlet Singma matematik.  Läs mer på www.singaporematte.se

Josefine Rejler och Pia Agardh har tillsammans introducerat Singaporemodellen i Sverige och arbetar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda lärare och utveckla läromedlet Singma matematik.  Läs mer på www.singaporematte.se

Har du frågor om innehållet?

Kontakta Veronica Thurén, tel: 08-4538704. 
Är du intresserad av fortbildning i Singaporemodellen? Kontakta Admera Education. 

Kontakta Veronica Thurén, tel: 08-4538704. 
Är du intresserad av fortbildning i Singaporemodellen? Kontakta Admera Education. 

Singma matematik åk 3

Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av  matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik med med smarta visuella metoder för problemlösning.

Läs mer