Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Digilär SO för årskurs 1-3

Vill du arbeta heldigitalt med SO? Då ska du välja Digilär SO för lågstadiet. Innehållet är baserat på PULS SO-boken och anpassat för det digitala formatet. Som lärare får du vid varje lektion möjlighet att samla klassen kring bilder och text, en tydlig överblick av elevernas arbete och möjlighet att skapa uppdrag till klassen. Det digitala formatet gör det också möjligt att göra unika anpassningar för varje elev.

Läs mer...
Digilär SO 1-3 Digilär SO 1-3
Digilär SO 1-3
Onlineprodukt

Digilär SO 1-3

Utkom 22 augusti 2022

ISBN
9789127461239
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Digilär SO för årskurs 1-3

I Digilär SO samlas de fyra SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i ett gemensamt läromedel. Undervisningen utifrån Digilär SO ger eleverna en bra grund och möjlighet att utveckla sitt språk med ämnesspecifika begrepp.

Digilär SO innehåller ämnesområdena:

 • I skolan
 • Vårt samhälle
 • Kartan
 • Vi bor i Sverige
 • Tre religioner
 • De första människorna
 • Stenåldern
 • Bronsåldern
 • Järnåldern
 • Mytologi 
 • Dåtid, nutid och framtid


För eleven

I Digilär SO finns faktatexter och bilder som stöttar läsningen. Texterna är skriva så att faktatextens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade av fackkunniga när det gäller faktainnehåll och läsbarhet. För att eleverna ska kunna utveckla sitt språk finns ordförklaringar till ämnesspecifika begrepp. Alla texter har inläst ljud som lässtöd.

Till varje arbetsområde finns övningar för att befästa faktakunskaper, träna läsförståelse samt öva på ord och begrepp. Det finns både självrättande övningar och övningar där eleverna ska skriva fritt och skicka svaret till läraren.

För läraren

Med lärarhandledningen får du en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Där finns också förslag på aktiviteter att göra under lektionen, material för digital visning samt kopieringsunderlag.

Till varje avsnitt finns en exit-ticket som kan avsluta lektionen, på så sätt får du bekräftelse på att alla elever är med på tåget!

Vill du läsa mer om vilka funktioner det digitala läromedlet erbjuder så kan du göra det på vår supportsida.

 

I Digilär SO samlas de fyra SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i ett gemensamt läromedel. Undervisningen utifrån Digilär SO ger eleverna en bra grund och möjlighet att utveckla sitt språk med ämnesspecifika begrepp.

Digilär SO innehåller ämnesområdena:

 • I skolan
 • Vårt samhälle
 • Kartan
 • Vi bor i Sverige
 • Tre religioner
 • De första människorna
 • Stenåldern
 • Bronsåldern
 • Järnåldern
 • Mytologi 
 • Dåtid, nutid och framtid


För eleven

I Digilär SO finns faktatexter och bilder som stöttar läsningen. Texterna är skriva så att faktatextens särdrag betonas. Alla texter är kvalitetsgranskade av fackkunniga när det gäller faktainnehåll och läsbarhet. För att eleverna ska kunna utveckla sitt språk finns ordförklaringar till ämnesspecifika begrepp. Alla texter har inläst ljud som lässtöd.

Till varje arbetsområde finns övningar för att befästa faktakunskaper, träna läsförståelse samt öva på ord och begrepp. Det finns både självrättande övningar och övningar där eleverna ska skriva fritt och skicka svaret till läraren.

För läraren

Med lärarhandledningen får du en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Där finns också förslag på aktiviteter att göra under lektionen, material för digital visning samt kopieringsunderlag.

Till varje avsnitt finns en exit-ticket som kan avsluta lektionen, på så sätt får du bekräftelse på att alla elever är med på tåget!

Vill du läsa mer om vilka funktioner det digitala läromedlet erbjuder så kan du göra det på vår supportsida.