PULS Historia 1-3 Forntiden

Historia
1-3

Lätta faktatexter och berättelser om Sveriges tidiga historia. 

Hur levde människorna på bronsåldern? Vad gjorde männen på gården, vad gjorde kvinnorna, och vad hade man hästarna till? Svaren finns i PULS Historia 1–3


Tryckta läromedel

PULS Historia 1-3 Forntiden Arbetsbok PULS Historia 1-3 Forntiden Arbetsbok
PULS Historia 1-3 Forntiden Arbetsbok
Utgivningsdatum 2009-10-20
32 Sidor
ISBN 9789127417342
Häftad
Provläs
PULS Historia 1-3 Forntiden Grundbok PULS Historia 1-3 Forntiden Grundbok
PULS Historia 1-3 Forntiden Grundbok
Utgivningsdatum 2000-12-14
84 Sidor
ISBN 9789127617421
Häftad
Provläs

Om PULS Historia 1-3 Forntiden

Lätta faktatexter och berättelser lär eleven om Sveriges tidiga historia från stenåldern till järnåldern. Utblickar görs ut i världen, och en museidel berättar om arkeologiska fynd. Allt med spännande illustrationer till!

Arbetsboken övar nya ord och begrepp, befäster kunskap och hjälper eleven reflektera

Arbetsboken är inriktad på läsförståelse. Genom att arbeta enskilt, i grupp eller i hela klassen tillsammans med läraren, får eleverna hjälp att förstå faktatexterna som de möter i grundboken.