PULS Historia 1-3 Forntiden

Lätta faktatexter och berättelser om Sveriges tidiga historia. 

Hur levde människorna på bronsåldern? Vad gjorde männen på gården, vad gjorde kvinnorna, och vad hade man hästarna till? Svaren finns i PULS Historia 1–3

Tryckta läromedel

PULS Historia 1-3 Forntiden Arbetsbok
Häftad 32 sidor. 2009-10-20. ISBN 9789127417342
49 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Historia 1-3 Forntiden Grundbok
Häftad 84 sidor. 2000-12-14. ISBN 9789127617421
189 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om PULS Historia 1-3 Forntiden

Lätta faktatexter och berättelser lär eleven om Sveriges tidiga historia från stenåldern till järnåldern. Utblickar görs ut i världen, och en museidel berättar om arkeologiska fynd. Allt med spännande illustrationer till!

Arbetsboken övar nya ord och begrepp, befäster kunskap och hjälper eleven reflektera

Arbetsboken är inriktad på läsförståelse. Genom att arbeta enskilt, i grupp eller i hela klassen tillsammans med läraren, får eleverna hjälp att förstå faktatexterna som de möter i grundboken.