Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS NO åk 4

Årskursbok i NO

I PULS årskursböcker presenteras de tre NO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. 

 

Läs mer...
PULS NO åk 4 Paket Bok + Digital PULS NO åk 4 Paket Bok + Digital
PULS NO åk 4 Paket Bok + Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

PULS NO åk 4 Paket Bok + Digital

ISBN 9789127467354
Utkom 30 oktober 2023
ISBN
9789127467354
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS NO åk 4 Grundbok PULS NO åk 4 Grundbok
PULS NO åk 4 Grundbok
Statsbidrag Läromedel

PULS NO åk 4 Grundbok

ISBN 9789127454224
Utkom 14 augusti 2020
ISBN
9789127454224
Typ
Inbunden
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS NO åk 4 Grundbok Digital PULS NO åk 4 Grundbok Digital
PULS NO åk 4 Grundbok Digital
Onlineprodukt

PULS NO åk 4 Grundbok Digital

ISBN 9789127464209
Uppdateras löpande
ISBN
9789127464209
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS NO åk 4 Arbetsbok med webbövningar PULS NO åk 4 Arbetsbok med webbövningar
PULS NO åk 4 Arbetsbok med webbövningar
Statsbidrag Läromedel

PULS NO åk 4 Arbetsbok med webbövningar

ISBN 9789127458260
Utkom 13 augusti 2020
ISBN
9789127458260
Typ
Häftad
Sidantal
40
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb
Statsbidrag Läromedel

PULS NO åk 4 Lärarhandledning med lärarwebb

ISBN 9789127457126
Utkom 30 oktober 2020
ISBN
9789127457126
Sidantal
177
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS NO åk 4 Lärarwebb PULS NO åk 4 Lärarwebb
PULS NO åk 4 Lärarwebb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

PULS NO åk 4 Lärarwebb

ISBN 9789127458284
Uppdateras löpande
ISBN
9789127458284
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS-kampen NO och SO åk 4 PULS-kampen NO och SO åk 4
PULS-kampen NO och SO åk 4
Övrigt

PULS-kampen NO och SO åk 4

ISBN 9789127464551
Utkom 20 februari 2023
ISBN
9789127464551
Typ
Övrigt
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien PULS

Andra intressanta titlar

Biologi, fysik och kemi – alla ämnen samlade i en bok

PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2022 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning. 

Så här arbetar du med PULS NO

PULS NO ger läraren möjlighet att arbeta med en metodisk arbetsgång.

Introducera ett nytt kapitel och det centrala innehållet

Innan ett nytt kapitel introduceras tar läraren reda på elevernas förkunskaper, underlag finns i lärarhandledningen. Samtalsbilden från grundbokens startuppslag finns även på lärarwebben för visning på storskärm, och i lärarhandledningen finns diskussionsfrågor. Diskussionen syftar till att aktivera elevernas förförståelse och ge dem motivation och inspiration inför arbetsområdet.

Lektion för lektion

Med lärarhandledningen erbjuds läraren en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Varje uppslag i grundboken har en tillhörande sida i arbetsboken. Elevens webbövningar befäster ord och begrepp. Lektionen avslutas med ”pulskollen”, en uppmaning eller fråga som eleven svarar på och som stämmer av klassens lärande.

”Duggor” och fördjupande bedömning

Till varje kapitel finns ett batteri av kryssfrågor som ger läraren en översikt över varje elevs inhämtade kunskaper. Vi kallar dem duggor. Duggorna kompletteras med fördjupande frågor där eleverna ges möjlighet att visa olika nivåer av förståelse.

Till varje årskurs i PULS NO finns:

* Grundbok
* Arbetsbok, webbövningar ingår
* Lärarhandledning, lärarwebb (12 mån) ingår
* Lärarwebb (12 mån), förnyelse av abonnemang när första året gått

Grundbok

I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och löpande förklaringar av begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. Foton och illustrationer konkretiserar innehållet i texten.

På fördjupande uppslag i slutet av kapitlet samlas t.ex. namngeografi, reportage och information om historiska källor.

Grundbok Digital

Grundboken finns i digital version i en plattform med smarta funktioner för ett tillgängligt lärande. Innehållet omges av ett gränssnitt och digitala funktioner som underlättar såväl läsning som inlärning, till exempel uppläst ljud. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Paket Bok + Digital
Grundboken till PULS finns nu även som ett paket där du köper boken och får tillgång till den digitala versionen i 12 månader utan extra kostnad.

Arbetsbok med webbövningar

Arbetsboken innehåller varierade uppgifter med tydlig progression. Eleven får träna ord och begrepp, befästa faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande. Till arbetsboken hör självrättande webbövningar där eleven befäster ord och begrepp. Facit till arbetsbokens uppgifter finns på lärarwebben.

Lärarhandledning med lärarwebb

Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här finns tydlig vägledning för hur du kan ta reda på elevernas förkunskaper, skapa intresse, aktivera elevernas tänkande, arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt följa upp arbetet. I slutet av handledningen finns en rad naturvetenskapliga undersökningar med tydlig lärarinformation och kopieringsmaterial till eleverna.

På den tillhörande lärarwebben finns material för digital visning, förslag på lärmål för varje avsnitt samt duggor och fördjupande uppgifter som stöd för bedömning av elevernas kunskaper. Här finns också en mängd filmer som förklarar viktiga ämnesbegrepp enkelt och pedagogiskt. På lärarwebben ligger även digitala versioner av såväl grundboken som lärarhandledningen. Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya din licens och köpa webben separat.

PULS-kampen

Vad heter Sveriges högsta berg? Vad händer med molekylerna när de utsätts för värme? Inom vilken religion firas högtiden pesach? Vilket näringsämne finns det mycket av i fisk, ägg och kött?

I spelet PULS-kampen får eleverna ta pulsen på sina kunskaper i SO och NO. Varje kortlek innehåller 364 allmänbildande faktafrågor hämtade från PULS åk 4.

Spelplan laddas ner kostnadsfritt från nok.se/puls/materialbank men spelen kan också spelas utan spelplan.

Innehåll

PULS NO årskursböcker innehåller ca sex kapitel/årskurs fördelade mellan ämnena biologi, fysik och kemi.

Åk 4

 • Kost och hälsa (BI)

 • Den levande planeten - växter, djur och svampar (BI)

 • Vatten och luft (KE)

 • Värme (FY)

 • Dygn, årstider och år (FY)

 • Ämne och material (KE)

Åk 5

 • Ekosystem (BI)

 • Meteorologi (FY)

 • Ljud och Ljus (FY)

 • Människokroppen (BI)

 • Matens kemi (KE)

 • Kemikalier och kemiska reaktioner (KE)

Åk 6 

 • Livets utveckling (BI)

 • Krafter och rörelser (FY)

 • Elektricitet (FY)

 • Produktion av varor (KE)

 • Fossila och förnybara bränslen (KE)

 • Energi (FY)

 • Hälsa och ohälsa (BI)

 • Klimatkunskap

Kostnadsfritt extramaterial
PULS fortsätter på webben! Här finns kostnadsfria webbövningar med fokus på ord och begrepp. Du når materialet via Mina sidor.

PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2022 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning. 

Så här arbetar du med PULS NO

PULS NO ger läraren möjlighet att arbeta med en metodisk arbetsgång.

Introducera ett nytt kapitel och det centrala innehållet

Innan ett nytt kapitel introduceras tar läraren reda på elevernas förkunskaper, underlag finns i lärarhandledningen. Samtalsbilden från grundbokens startuppslag finns även på lärarwebben för visning på storskärm, och i lärarhandledningen finns diskussionsfrågor. Diskussionen syftar till att aktivera elevernas förförståelse och ge dem motivation och inspiration inför arbetsområdet.

Lektion för lektion

Med lärarhandledningen erbjuds läraren en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Varje uppslag i grundboken har en tillhörande sida i arbetsboken. Elevens webbövningar befäster ord och begrepp. Lektionen avslutas med ”pulskollen”, en uppmaning eller fråga som eleven svarar på och som stämmer av klassens lärande.

”Duggor” och fördjupande bedömning

Till varje kapitel finns ett batteri av kryssfrågor som ger läraren en översikt över varje elevs inhämtade kunskaper. Vi kallar dem duggor. Duggorna kompletteras med fördjupande frågor där eleverna ges möjlighet att visa olika nivåer av förståelse.

Till varje årskurs i PULS NO finns:

* Grundbok
* Arbetsbok, webbövningar ingår
* Lärarhandledning, lärarwebb (12 mån) ingår
* Lärarwebb (12 mån), förnyelse av abonnemang när första året gått

Grundbok

I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och löpande förklaringar av begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. Foton och illustrationer konkretiserar innehållet i texten.

På fördjupande uppslag i slutet av kapitlet samlas t.ex. namngeografi, reportage och information om historiska källor.

Grundbok Digital

Grundboken finns i digital version i en plattform med smarta funktioner för ett tillgängligt lärande. Innehållet omges av ett gränssnitt och digitala funktioner som underlättar såväl läsning som inlärning, till exempel uppläst ljud. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Paket Bok + Digital
Grundboken till PULS finns nu även som ett paket där du köper boken och får tillgång till den digitala versionen i 12 månader utan extra kostnad.

Arbetsbok med webbövningar

Arbetsboken innehåller varierade uppgifter med tydlig progression. Eleven får träna ord och begrepp, befästa faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande. Till arbetsboken hör självrättande webbövningar där eleven befäster ord och begrepp. Facit till arbetsbokens uppgifter finns på lärarwebben.

Lärarhandledning med lärarwebb

Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här finns tydlig vägledning för hur du kan ta reda på elevernas förkunskaper, skapa intresse, aktivera elevernas tänkande, arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt följa upp arbetet. I slutet av handledningen finns en rad naturvetenskapliga undersökningar med tydlig lärarinformation och kopieringsmaterial till eleverna.

På den tillhörande lärarwebben finns material för digital visning, förslag på lärmål för varje avsnitt samt duggor och fördjupande uppgifter som stöd för bedömning av elevernas kunskaper. Här finns också en mängd filmer som förklarar viktiga ämnesbegrepp enkelt och pedagogiskt. På lärarwebben ligger även digitala versioner av såväl grundboken som lärarhandledningen. Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya din licens och köpa webben separat.

PULS-kampen

Vad heter Sveriges högsta berg? Vad händer med molekylerna när de utsätts för värme? Inom vilken religion firas högtiden pesach? Vilket näringsämne finns det mycket av i fisk, ägg och kött?

I spelet PULS-kampen får eleverna ta pulsen på sina kunskaper i SO och NO. Varje kortlek innehåller 364 allmänbildande faktafrågor hämtade från PULS åk 4.

Spelplan laddas ner kostnadsfritt från nok.se/puls/materialbank men spelen kan också spelas utan spelplan.

Innehåll

PULS NO årskursböcker innehåller ca sex kapitel/årskurs fördelade mellan ämnena biologi, fysik och kemi.

Åk 4

 • Kost och hälsa (BI)

 • Den levande planeten - växter, djur och svampar (BI)

 • Vatten och luft (KE)

 • Värme (FY)

 • Dygn, årstider och år (FY)

 • Ämne och material (KE)

Åk 5

 • Ekosystem (BI)

 • Meteorologi (FY)

 • Ljud och Ljus (FY)

 • Människokroppen (BI)

 • Matens kemi (KE)

 • Kemikalier och kemiska reaktioner (KE)

Åk 6 

 • Livets utveckling (BI)

 • Krafter och rörelser (FY)

 • Elektricitet (FY)

 • Produktion av varor (KE)

 • Fossila och förnybara bränslen (KE)

 • Energi (FY)

 • Hälsa och ohälsa (BI)

 • Klimatkunskap

Kostnadsfritt extramaterial
PULS fortsätter på webben! Här finns kostnadsfria webbövningar med fokus på ord och begrepp. Du når materialet via Mina sidor.

Författarsamtal

Malin Bolin, en av författarna, och Natur & Kulturs Elinor Ädling berättar om PULS NO årskursböcker och om hur du kan undervisa med PULS.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Presentation av PULS SO och NO

Presentation av PULS SO och NO

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

PULS SO åk 4

Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap – alla ämnen samlade i en bok. 


Läs mer