Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Professionsutveckling tillsammans

Hur vi lärare lär av varandra

När undervisningsutvecklingen på en skola blir ett gemensamt lagarbete är det en stark framgångsfaktor. Professionsutveckling tillsammans visar hur en organiserad och systematisk utveckling av undervisningen på bästa sätt sker i en gemenskap.

Läs mer...
Professionsutveckling tillsammans Professionsutveckling tillsammans
Professionsutveckling tillsammans
Nyhet

Professionsutveckling tillsammans

ISBN 9789127463769
Utkom 17 januari 2024
ISBN
9789127463769
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.

När undervisningsutvecklingen på en skola blir ett gemensamt lagarbete är det en stark framgångsfaktor. Det kollektiva självförtroendet och de gemensamma referensramarna som skapas vid ett sådant samarbete är enligt metastudier den faktor som mer än någon annan går hand i hand med goda elevresultat.

Det här är en personligt skriven handbok om professionsutveckling som ger baskunskaper, redskap och inspiration både för att delta i och handleda kollegialt lärande. Rikligt med exempel och insikter hämtade från Per Kornhalls gedigna erfarenhet av svensk skolutveckling gör läsningen medryckande om allt från kartläggning, mentorskap och auskultation till metoder och modeller.

Professionsutveckling tillsammans visar hur en organiserad och systematisk utveckling av undervisningen på bästa sätt sker i en gemenskap. För det är vi lärare – tillsammans och med stöd av rektor, resurser, forskning och bra metoder – som kan och ska utveckla undervisningen.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och förskollärare. Den kan med fördel användas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och det nationella professionsprogrammet för kompetensutveckling som Skolverket har i uppdrag att föreslå.

Per Kornhall är ordförande för Läromedelsförfattarna och ett välkänt namn i skoldebatten. Med rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och kommunal skolstrateg är han även föreläsare och författare. Kornhall har också arbetat som skolutvecklare både för privata och kommunala huvudmän. Där har han handlett lärare, förstelärare och rektorer som har velat lära sig mer om kollegialt lärande och inte minst om hur man leder sådana processer.

Sagt om boken:

”Kornhall vägleder effektivt i teorier och förhållningssätt så att skolor kan påbörja genomtänkta utvecklingsarbeten. Begrepp och modeller förklaras lättfattligt och förankras i trovärdig ny och äldre forskning. […] Att han vill lärarnas och elevernas bästa är tydligt när han utgår från skolvardagen och ser till helheten i resurserna som krävs. Den största behållningen är paletten av olika modeller för utvecklingsarbete. Kornhall vägleder i modellerna – som utan boken vore lätt att gå vilse bland – och visar var läsaren kan fördjupa sig. Det är mycket lärorikt. Helhetsbetyg: 5/5.”
Camilla Häggström Qvist, BTJ-häftet nr 6, 2024

”Vill ni få till ett mer systematiskt samarbete när ni utvecklar er undervisning? Då är detta en perfekt bok för er! Boken rustar lärarkollegier med inspiration, överblick, kunskaper och verktyg för systematisk undervisningsutveckling. Kornhall sätter också ljuset på en central, men ofta förbisedd, målbild för professionsutveckling: stolta, nyfikna och drivna lärarkollegier som leds av övertygelsen att varenda elev kan undervisas så de lär sig!”
Anette Jahnke, dr. Professionspraxis, forskare och projektledare vid Ifous

”Det här är en kraftfull guide för hur skolor kan skapa en lärande kultur där lärare utvecklas och växer i sin yrkesroll. Kornhall visar att det inte finns en universal modell för kollegialt lärande, utan att varje skola måste hitta sin egen väg. Boken ger nycklarna till att skapa en modell som passar den egna skolan. Den ger också tydliga argument för att huvudmän och skolledare bör organisera verksamheten runt undervisningen och dess utveckling.”
Karin Berg, gymnasielärare, Schillerska gymnasiet i Göteborg
Krönikör, poddare och bloggare

”Inspirerande läsning! Boken är en utmärkt resurs för att utveckla skolans undervisning. Kornhall intar lärarens perspektiv, personligt engagerat men också väl förankrat i forskningen, för att utnyttja kraften i det kollegiala lärandet.”
Daniel Sundberg, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

När undervisningsutvecklingen på en skola blir ett gemensamt lagarbete är det en stark framgångsfaktor. Det kollektiva självförtroendet och de gemensamma referensramarna som skapas vid ett sådant samarbete är enligt metastudier den faktor som mer än någon annan går hand i hand med goda elevresultat.

Det här är en personligt skriven handbok om professionsutveckling som ger baskunskaper, redskap och inspiration både för att delta i och handleda kollegialt lärande. Rikligt med exempel och insikter hämtade från Per Kornhalls gedigna erfarenhet av svensk skolutveckling gör läsningen medryckande om allt från kartläggning, mentorskap och auskultation till metoder och modeller.

Professionsutveckling tillsammans visar hur en organiserad och systematisk utveckling av undervisningen på bästa sätt sker i en gemenskap. För det är vi lärare – tillsammans och med stöd av rektor, resurser, forskning och bra metoder – som kan och ska utveckla undervisningen.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och förskollärare. Den kan med fördel användas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och det nationella professionsprogrammet för kompetensutveckling som Skolverket har i uppdrag att föreslå.

Per Kornhall är ordförande för Läromedelsförfattarna och ett välkänt namn i skoldebatten. Med rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och kommunal skolstrateg är han även föreläsare och författare. Kornhall har också arbetat som skolutvecklare både för privata och kommunala huvudmän. Där har han handlett lärare, förstelärare och rektorer som har velat lära sig mer om kollegialt lärande och inte minst om hur man leder sådana processer.

Sagt om boken:

”Kornhall vägleder effektivt i teorier och förhållningssätt så att skolor kan påbörja genomtänkta utvecklingsarbeten. Begrepp och modeller förklaras lättfattligt och förankras i trovärdig ny och äldre forskning. […] Att han vill lärarnas och elevernas bästa är tydligt när han utgår från skolvardagen och ser till helheten i resurserna som krävs. Den största behållningen är paletten av olika modeller för utvecklingsarbete. Kornhall vägleder i modellerna – som utan boken vore lätt att gå vilse bland – och visar var läsaren kan fördjupa sig. Det är mycket lärorikt. Helhetsbetyg: 5/5.”
Camilla Häggström Qvist, BTJ-häftet nr 6, 2024

”Vill ni få till ett mer systematiskt samarbete när ni utvecklar er undervisning? Då är detta en perfekt bok för er! Boken rustar lärarkollegier med inspiration, överblick, kunskaper och verktyg för systematisk undervisningsutveckling. Kornhall sätter också ljuset på en central, men ofta förbisedd, målbild för professionsutveckling: stolta, nyfikna och drivna lärarkollegier som leds av övertygelsen att varenda elev kan undervisas så de lär sig!”
Anette Jahnke, dr. Professionspraxis, forskare och projektledare vid Ifous

”Det här är en kraftfull guide för hur skolor kan skapa en lärande kultur där lärare utvecklas och växer i sin yrkesroll. Kornhall visar att det inte finns en universal modell för kollegialt lärande, utan att varje skola måste hitta sin egen väg. Boken ger nycklarna till att skapa en modell som passar den egna skolan. Den ger också tydliga argument för att huvudmän och skolledare bör organisera verksamheten runt undervisningen och dess utveckling.”
Karin Berg, gymnasielärare, Schillerska gymnasiet i Göteborg
Krönikör, poddare och bloggare

”Inspirerande läsning! Boken är en utmärkt resurs för att utveckla skolans undervisning. Kornhall intar lärarens perspektiv, personligt engagerat men också väl förankrat i forskningen, för att utnyttja kraften i det kollegiala lärandet.”
Daniel Sundberg, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Andra intressanta titlar